ast loading screen spinner image

VIDEO

MLCS juga menerbitkan beberapa klip video bagi menyokong PdP di bilik darjah yang berkesan. Dengan kerjasama guru-guru di sekolah rendah dan menengah, MLCS telah menerbitkan beberapa klip video yang dihasilkan bersama oleh para guru bagi melatih kemahiran interaksi lisan para pelajar berdasarkan rangsangan klip video. Soalan-soalan rangsangan berdasarkan klip video juga disediakan bagi membantu guru melatih para pelajar berinteraksi berdasarkan rangsangan klip video.

Selain itu, MLCS juga telah menerbitkan beberapa klip video pendidikan mengenai Almarhum Dr Muhammad Arif Ahmad sebagai sumber rujukan bagi bahasa dan budaya Melayu sepanjang penglibatan Almarhum dalam memperjuangkan bahasa, sastera dan budaya Melayu di Singapura.

Berikut ialah klip-klip video terbitan MLCS.

Video Terbitan MLCS

Video Seminar Bahasa Melayu

Video Stimulus Untuk Sekolah Rendah

Video Stimulus Untuk Sekolah Menengah