ast loading screen spinner image
stp

AMALAN PENGAJARAN SINGAPURA (STP)

Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menterjemah beberapa komponen penting berkaitan dengan Amalan Pengajaran Singapura atau Singapore Teaching Practice (STP) sebagai rujukan untuk kegunaan guru-guru Bahasa Melayu di Singapura. MLCS telah menyusun bahan-bahan mengenai STP seperti yang berikut:

1. Gambaran Keseluruhan STP

2. Budaya Positif Di Bilik Darjah

3. Penyediaan Pelajaran

4. Pelaksanaan Pelajaran

5. Penilaian dan Maklum Balas

Kami berharap, bahan-bahan ini dapat menyokong pembelajaran para guru Bahasa Melayu di Singapura dalam melaksanakan PdP yang berkesan.

Sila terakan nama Pusat Bahasa Melayu Singapura sebagai sumber rujukan. Terima kasih.

STP OPAL QR Code

PAUTAN KE LAMAN WIKI STP DI OPAL2.0

Sila klik pautan STP di OPAL2.0 untuk log masuk ke laman STP di OPAL2.0. Dalam laman wiki STP di OPAL2.0, para guru boleh mendapatkan maklumat terperinci mengenai pengemaskinian maklumat mengenai Amalan Pengajaran Singapura.