ast loading screen spinner image

Bahan Kefahaman Rangsangan Grafik (P5/P6)

Tajuk Pelajaran Matlamat Pelajaran Bahan Latihan (Pautan)

PdP Berasaskan Rangsangan Grafik

  1. Membaca dan memahami pelbagai jenis teks dengan memberikan respons yang sesuai
  2. Berinteraksi melalui penulisan mengenai topik pelbagai

Rangsangan Grafik 1

Rangsangan Grafik 2

Rangsangan Grafik 3

Rangsangan Grafik 4

Rangsangan Grafik 5

Rangsangan Grafik 6

Rangsangan Grafik 7

Rangsangan Grafik 8

Rangsangan Grafik 9

Rangsangan Grafik 10

Bahan Kefahaman Subjektif (P5/P6)

Tajuk Pelajaran Matlamat Pelajaran Bahan Latihan (Pautan)

PdP Berasaskan Kefahaman Subjektif

  1. Membaca dan memahami pelbagai jenis teks dengan memberikan respons yang sesuai
  2. Berinteraksi melalui penulisan mengenai topik pelbagai

Kefahaman Subjektif 1

Kefahaman Subjektif 2

Kefahaman Subjektif 3

Kefahaman Subjektif 4

Kefahaman Subjektif 5