ast loading screen spinner image

Rancangan Pembelajaran

MLCS telah menyediakan beberapa bahan dan rancangan pelajaran yang boleh digunakan oleh para guru bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah. Bahan-bahan ini diharapkan dapat membantu dan menyokong pembelajaran bahasa Melayu secara berkesan di bilik darjah.

Sekolah Rendah