ast loading screen spinner image

dian-bahasa

DIAN BAHASA

Penerbitan ini memuatkan kertas kajian yang berdasarkan pengetahuan kandungan dan amalan pengajaran Bahasa Melayu yang disediakan Guru Pakar dan pensyarah-pensyarah yang telah membimbing guru-guru kita semasa kursus dan seminar. Penerbitan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi menentukan ketepatan dan keberkesanan dalam penggunaan dan pengajaran  Bahasa Melayu di bilik darjah.

Kandungan(.pdf, 87.61 KB)

Sekapur Sirih(.pdf, 183.64 KB)

Kertas

Kertas 1(.pdf, 1.06 MB)

Dahlia Janan PhD

Guru dan Keterampilan Membaca dalam Kalangan Murid

Kertas 2(.pdf, 919.85 KB)

Fadilah Isnin PhD

Bijak Baca: Membina Kemahiran Membaca Melalui Strategi yang Berkesan

Kertas 3(.pdf, 282.8 KB)

Sansudin Suhaili PhD

Kepelbagaian Budaya dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Kertas 4(.pdf, 223.18 KB)

Rahmat Subadah dan Mohamed Noh Daipi

Pembelajaran Bahasa Melalui App: Pengalaman Singapura

Kertas 5(.pdf, 355.12 KB)

Siti Faridah Omar dan Fadilah Isnin PhD

Penggunaan Bahasa Figuratif dalam Penulisan Karangan Naratif Murid Sekolah Rendah

Kertas 6(.pdf, 299.18 KB)

Norliza Jamaluddin PhD

Shaishin Marai-go You Tei Mekar di Bumi Sakura

     

DIAN BAHASA 2

Penerbitan DIAN BAHASA JILID 2 merupakan usaha yang berterusan Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS), Akademi Guru Singapura, Kementerian Pendidikan Singapura untuk menyediakan wadah rujukan berkaitan bahasa, pedagogi, sejarah dan yang berkaitan dengan teknologi. Dalam usia Pusat Bahasa Melayu sedekad ini, Dian Bahasa terus menyediakan ruang untuk para ilmuwan, Guru Pakar dan ketua guru untuk menyumbangkan hasil kajian yang dijalankan bagi memperbaik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di bilik darjah.

DIAN BAHASA JILID 2(.pdf, 13 MB)