ast loading screen spinner image

ANTOLOGI CERPEN RAHSIA

Selain itu koleksi cerpen ini juga mengandungi sebuah buku panduan berjudul Idea. Idea mengandungi beberapa saranan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menggunakan 7 cerpen yang terkandung dalam koleksi ini.

Idea Saranan Pengajaran dan Pembelajaran

Ralat:

Terdapat kesilapan cetakan dalam Antologi Cerpen Rahsia. Berikut perinciannya:

  1. Cerpen ‘Azimat’ – halaman 11, ejaan ‘Mar’ dibetulkan menjadi ‘Mac’.

Ralat atau kesilapan dalam cetakan ini telah pun dibetulkan dalam versi PDF yang terdapat dalam laman ini.