ast loading screen spinner image

ANTOLOGI CERPEN BENIH

Benih

Benih merupakan koleksi cerpen karya guru peserta program penyerapan bagi Guru Kanan ke Pekanbaru, Indonesia pada bulan Mei-Jun 2016. Koleksi cerpen ini memaparkan pelbagai tema bagi menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid khususnya di peringkat Darjah 5 dan 6. Benih mengandungi 7 cerpen.

  1. Sahabat(.pdf, 2.77 MB)
  2. Sekilas Senyuman(.pdf, 2.38 MB)
  3. Benih(.pdf, 2.57 MB)
  4. Untuk Myra(.pdf, 2.56 MB)
  5. Insaf(.pdf, 2.5 MB)
  6. Anak Penjual Tisu(.pdf, 2.6 MB)
  7. Pengganti(.pdf, 2.92 MB)

Selain itu, Benih juga mengandungi sebuah buku panduan berjudul Idea. Idea mengandungi beberapa saranan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menggunakan 7 cerpen yang terkandung dalam koleksi ini.

Idea Saranan Pengajaran dan Pembelajaran(.pdf, 6.07 MB)

Ralat:

Terdapat beberapa kesilapan cetakan dalam Antologi Cerpen Benih. Berikut perinciannya:

  1. Cerpen ‘Insaf’ – halaman 6, ejaan ‘biadap’ dibetulkan menjadi ‘biadab’.
  2. Cerpen ‘Pengganti’ – halaman 5, ejaan ‘ana-anak’ dibetulkan menjadi ‘anak-anak’.
  3. Cerpen ‘Untuk Myra’ – halaman 8, ejaan ‘ngadu Myra…’ dibetulkan menjadi ‘Myra mengadu…’.

Ralat atau kesilapan dalam cetakan ini telah pun dibetulkan dalam versi PDF yang terdapat dalam laman ini.