ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2021

Memperkukuh Pengajaran dan Pembelajaran, Meningkatkan Kemahiran Berbahasa

Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS) menggalakkan budaya belajar bersama dalam kalangan guru-guru Bahasa Melayu di Singapura. Menerusi penganjuran Seminar Bahasa Melayu setiap tahun, guru-guru belajar bersama daripada pembentangan para guru menerusi kajian-kajian berasaskan sekolah dan juga amalan baik yang dilaksanakan di bilik darjah.

Buat julung-julung kalinya, MLCS akan menganjurkan seminar kali ini secara langsung menerusi sidang Zoom.

Pada tahun ini, Seminar Bahasa Melayu akan berlangsung pada 16 Mac 2021. Tema Seminar Bahasa Melayu tahun ini ialah "Memperkukuh Pengajaran dan Pembelajaran, Meningkatkan Kemahiran Berbahasa’. Penyampai Ucaptama bagi seminar kali ini ialah Profesor Madya Dr. Salinah Ja’afar dari Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Tahun ini sebanyak 47 kertas kajian akan dikongsi semasa sesi sidang selari. Semua guru bahasa Melayu dijemput untuk mengikuti perkongsian para guru yang menjalankan kajian. 

Slaid Pembentangan Ucaptama - Profesor Madya Dr Salinah Ja'afar

Klip Video Pembentangan Sesi Sidang Selari

Berikut merupakan kandungan buku prosiding Seminar Bahasa Melayu 2021.

Sekapur Sirih

Tunjuk Ajar Melayu

Program

Kandungan

 

Cabaran Dalam Memperkukuh PdP Bagi Meningkatkan Kemahiran Pelajar Berbahasa Melayu

Ucaptama, Profesor Madya Dr. Salinah Jaafar

1. Bahas Sebagai Wahana Meningkatkan Kemahiran Lisan Pelajar

Nur Amalina Shalan dan Jasmiyanti Marhajas

2. Elemen STP Rangkaian IRF Dalam Penulisan Karangan

Nur Umairah Kasmani dan Hartini Hamid

3. Gamifikasi Bacaan(.pdf, 325.42 KB)

Nazarudin Abdul Bakar dan Syaiful Bahri Abdul Latif

4. Kaedah Orton Gillingham Dalam Kemahiran Membaca

Azah Abdul Aziz dan Aminah Ahmat

5. Keberkesanan Kaedah PdP Berasaskan Tugasan Bagi Meningkatkan Kemahiran Bertutur

Zainaba Omar

6. Keberkesanan Penerapan IMaN+N Dan IHCR Dalam Mengembangkan Respons Pelajar Dalam Interaksi Lisan

Sri Nabilah Basri dan Janisah Johari

7. Keberkesanan Penggunaan Pendekatan Design Thinking Dalam Penulisan Karangan

Junainah Mohamed Yusoff dan Nur Adilah Khamsani

8. Keberkesanan Penggunaan Permainan Bahasa Dalam Pembelajaran Kosa Kata Berasaskan Pengajaran Pembezaan

Alia Moreta dan Radziah Mohamed

9. Keberkesanan Strategi SPN Dalam Merangsang Perbualan Lisan Melalui Portal SLS

Siti Khadijah Ahmad dan Fatihah Johari

10. Keberkesanan Teknik Permainan Bahasa Melalui Perisian Deck.Toys Dalam Merangsang Minat Murid Belajar

Shanom Farsa Sarry dan Aishah Nasyeera Rizdwan

11. Kit Penulisan Dalam Pengajaran Pembezaan Bagi Meningkatkan Kemahiran Penulisan Karangan Naratif

Norhayati Jidin dan Qurnyaningsy Ahmad Mokhtar

12. Laman Web WIX Dalam Pembelajaran Penulisan

Abdul Matiin Kassim

13. Membina Keupayaan Berfikir Dalam Kemahiran Lisan

Suriana Mohamed Bakri dan Sri Rahayu Mohamed Amin

14. Memperkaya Kosa Kata Murid Melalui Aplikasi Roda Ejaan

Hayati Murni Mohamed Yacob dan Muhammad Asyraf Haron

15. Mempertingkatkan Kemahiran Lisan Dan Penulisan Menerusi Literasi Media

Mazni Abu Bakar dan Esfan Rizal Rahwom

16. Meningkatkan Kemahiran Membaca Pelajar Melalui Pembacaan Skrip

Siti Fatimah Muhammad

17. Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Kefahaman Melalui Sifat Dan Perwatakan Dalam Cerita

Siti Norashikin Hassan dan Siti Farhanah Mohd Nasir

18. Meningkatkan Kemahiran Penulisan Melalui Feed Forward

Norazian Mohamed Yahya dan Hannah Nadhirah Lokman

19. Meningkatkan Keupayaan Membina Ayat Dengan Menggunakan Kata Tanya

Sanisah Rahim dan Helmeleya Mohd Jamil

20. Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Pelajar Melalui Cerita Rakyat Dan Pemikiran Kritikal

Fawziyah Ali dan Noranika Murni Dol Karim

21. Menjana Pemikiran Kritis Murid Berdasarkan Model Stenhouse

Faizal Mohamed Yusoff

22. PdP Berasaskan Pengajaran Pembezaan Untuk Menguasai Kosa Kata Melalui Aplikasi Deck.Toys

Norhidayana Jabar dan Munirah Mohamed

23. Pelaksanaan Ujian Formatif Dalam PdP Peribahasa

Milahwati Hussain dan Asmah Buang

24. Pembelajaran Di Rumah Bagi Meningkatkan Pembelajaran Ejaan

Siti Rashidah Abdul Rahim dan Marhaini Mohamad

25. Pembelajaran Peribahasa Berasaskan Zon Perkembangan Proksimal (ZPD) Vgotsky

Nur Afiqah Mokhtar Kamarudin

26. Pendekatan IPCK Dalam Kemahiran Bertutur

Nailul Shakhira Mohd Rusli dan Siti Asnah Basir

27. Penerapan Rutin Berfikir Dalam Pembelajaran Interaksi Lisan Melalui Lakonan dan Teknik Drama

Aniza Samat dan Naelah Nor Othman

28. Penerapan Rutin Berfikir Dalam Penulisan Frasa Berbunga

Ibrizi Ishak dan Muliana Mohammad

29. Pengajaran Pembezaan Menggunakan Portal SLS Dan Wordwall

Siti Nur Baeyah Karim dan Rita Salamoon

30. Penggunaan Strategi T.O.P Dalam Menjawab Kefahaman Subjektif

Noraini Karsani dan Mohamad Iskandar Mohd Yaakop

31. Penggunaan Bahan Sastera Dalam Pengajaran Kefahaman

Elna Hussin dan Khaizuran Supaat

32. Penggunaan Fitur-fitur SLS Dalam PdP Interaksi Penulisan

Illiany Suhaily Mohd Juhri dan Norfadilah Sufke

33. Penggunaan Kaedah Anotasi Dalam Kemahiran Kefahaman Membaca

Maryana Mohamad dan Affarita Abdul Jaffar

34. Penggunaan Kaedah Modeling Dalam Penulisan Berasaskan Pengajaran Pembezaan

Haslinda Ibrahim dan Anisah Mustaffa

35. Penggunaan Pakej Penulisan Kreatif Dalam Meningkatkan Penulisan Karangan

Sharifah Ayyoo Ali dan Widawati Hanafiah

36. Penggunaan Penyusun Grafik Dan Rutin Berfikir Bagi Mengenal Pasti Idea Dalam Teks Kefahaman Naratif

Melati Hallel dan Noor Aisya Buang

37. Penggunaan Portal SLS Dalam Pengajaran Kata Adjektif Pancaindera

Fauziah Muhamad Fadzillah dan Muhammad Firdaus Rahmat

38. Penggunaan Portal SLS Dalam Pembelajaran Bersepadu Bahasa Melayu

Suriati Djuahir dan Murshidah Hassan

39. Penggunaan Rutin Berfikir Dalam Penulisan E-mel Rasmi

Dian Syahidah Abdul Aziz dan Siti Zainab Zainal

40. Penggunaan Strategi Permainan Dan ‘Pas Keluar’ Untuk Meningkatkan Kemahiran Membaca

Siti Nurashikin Ajmain dan Hyeryanti Suradi

41. Penggunaan Teknik Bercerita Dan Anotasi Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid

Hazwani Harun Rushid dan Suriyana Ghapari

42. Proses Pembelajaran Aktif Dalam Permainan Escape Room Untuk Meningkatkan Penguasaan Peribahasa

Syairah Nur ‘Amirah Zaid dan Muhammad Asyraf Khalid

43. Strategi Bacaan Berstruktur Bagi Meningkatkan Kosa Kata Dalam Penulisan

Elyani Mohamed dan Noorlin Haron

44. Strategi SKK Dalam Membina Kemahiran Murid Menjawab Soalan Kefahaman Subjektif

Siti Raudhah Ismail

45. Taksonomi SOLO Bagi Penilaian Kendiri Dalam PdP Bahasa Melayu

Rita Zarina Mohd Nazeer dan Safidah Samsudin

46. Transliterasi Lakaran Jalan Cerita Karangan Naratif MelaluiAplikasi iMovie Untuk Meningkatkan Kemahiran Penulisan Naratif

Siti Nurhidayah Abdul Aziz dan Nur Umaira Mohamad Zulkifli

47. Usaha Menambah Baik Pembelajaran Di Rumah Bagi Penulisan Kreatif

Zuraidah Mohd Ariff

Jawatan Penganjur

Penghargaan