ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2020

Memanfaatkan Teknologi, Meningkatkan Pembelajaran

Pusat Bahasa Melayu Singapura akan menganjurkan acara tahunan Seminar Bahasa Melayu pada Selasa, 17 Mac 2020. MLCS telah mengundang Penolong Profesor Dr Elmie Nekmat, dari Jabatan Komunikasi Dan Media Baharu, Universiti Nasional Singapura sebagai penyampai ucaptama bagi seminar tersebut. Selain itu, para peserta seminar berpeluang untuk mengikuti 43 pembentangan para guru dari sekolah rendah, menengah dan maktab rendah semasa sesi sidang selari berkaitan dengan tema seminar iaitu "Memanfaatkan Teknologi, Meningkatkan Pembelajaran". Para peserta seminar juga berpeluang untuk mengikuti 10 reruai pameran mengenai penerapan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di bilik darjah.

Sekapur Sirih(.pdf, 5.78 MB)

Tunjuk Ajar Melayu(.pdf, 1.96 MB)

Atur Cara(.pdf, 3.75 MB)

Kandungan(.pdf, 293.94 KB)

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

1. Keberkesanan Pengalaman Pembelajaran Pemerolehan Dalam Portal SLS untuk Kemahiran Interaksi Penulisan(.pdf, 762.46 KB)

Siti Fatimah Omar Bakri dan Zarina Kamaron

2. Keberkesanan Penggunaan Google Classroom Dalam PdP Penulisan Karangan(.pdf, 592.24 KB)

Norhidayana Jabar dan Noor Nadiya Abdul Salim

3. Keberkesanan Penggunaan Kod QR Untuk Memperluas Kosa Kata Bagi Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 675.75 KB)

Suryadi Mohamed Bajuri dan Nor Sarah Banu

4. Keberkesanan Penggunaan One Note Bagi Meningkatkan Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 661.42 KB)

Kartinie Tomin dan Norzaidah Suparman

5. Keberkesanan Penggunaan Portal SLS Dalam Penulisan Penutup Karangan Berdasarkan Gambar Bersiri(.pdf, 416.39 KB)

Sanisah Rahim dan Nuraishah Mahmood

6. Keberkesanan Penggunaan Portal SLS Dalam Penjanaan Idea Bagi Penulisan E-mel(.pdf, 602.51 KB)

Hannah Nadhirah Lokman dan Norazian Mohamed Yahya

7. Menggunakan Rutin Berfikir Melalui Portal SLS Bagi Pembelajaran Interaksi Lisan(.pdf, 527.34 KB)

Siti Farhana Binte Abdullah dan Nur Azah Binte Ismail

8. Menggunakan Teknik Penyoalan Melalui Portal SLS Bagi Pengajaran Kefahaman Membaca(.pdf, 708.42 KB)

Rosela Hashim dan Nuradilah Abdul Wahid

9. Meningkatkan Kemahiran Bertutur Berdasarkan Gambar Melalui Portal SLS(.pdf, 447.38 KB)

Asmidah Mohd Jailani dan Hajjah Marzia Abdul Rahman

10. Meningkatkan Kemahiran Interaksi Lisan Melalui Portal SLS(.pdf, 880.82 KB)

Elna Hussin dan Syu’ib Ahmad

11. Meningkatkan Kemahiran Lisan Melalui Aplikasi Clips(.pdf, 495.94 KB)

Arfah Buang dan Azizah Ahmad

12. Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Praaras Kebolehan Melalui Portal SLS(.pdf, 429.98 KB)

Muhammad Asyraf Haron dan Siti Zaleha Warti

13. Meningkatkan Keupayaan Murid Dalam Interaksi Penulisan Menggunakan Google Slides(.pdf, 1.62 MB)

Wahindah Suhari dan Nurhuda Mohamed

14. Meningkatkan Pelibatan Murid Melalui Portal SLS Bagi PdP Penulisan Karangan(.pdf, 375.83 KB)

Haslinda Ibrahim dan Haslila Tahir

15. Meningkatkan Pembelajaran Kefahaman Membaca Melalui Aplikasi Nearpod(.pdf, 529.95 KB)

Sheikha Fadzlon Shaik Yakob dan Siti Nafisa Mohd Daud

16. Meningkatkan Penulisan Murid Melalui Aplikasi Padlet(.pdf, 837.09 KB)

Kartini Khairi

17. Meningkatkan Penulisan Naratif Murid Melalui Portal SLS Dan Backward Design(.pdf, 565.17 KB)

Noor Ratnawati Osman dan Azah Abdul Aziz

18. Menjadikan Pembelajaran Jelas: Menggunakan Aplikasi ICT Bagi Membina Kemahiran Menulis(.pdf, 385.83 KB)

Northasia Mohamed Sadekan dan Norhamidah Hassan

19. Penerapan Rutin Berfikir Dalam Pembelajaran Kefahaman Membaca Melalui Portal SLS(.pdf, 731.19 KB)

Suriana Mohamed Bakri dan Noorasmaedah Ahmad

20. Penerapan Rutin Berfikir Dalam Penulisan Karangan Ekspositori Melalui Portal SLS(.pdf, 626.43 KB)

Sarimah Ahmad dan Julinda Hassan

21. Pengayaan Kosa Kata Dalam Karangan Berdasarkan Gambar Bersiri Melalui Portal SLS(.pdf, 419.13 KB)

Norah Nordin dan Norasiken Mohamed Noor

22. Penggunaan Aplikasi Kahoot Dalam Meningkatkan Pembelajaran Peribahasa(.pdf, 412.12 KB)

Abdul Hadi Bakar dan Zamree Mustapha

23. Penggunaan Aplikasi Legenda Singapura Dalam Interaksi Penulisan(.pdf, 768.98 KB)

Sabrina Samsuri dan Jumilah Ahmad

24. Penggunaan Aplikasi Mentimeter Untuk Meningkatkan Pembelajaran Interaksi lisan(.pdf, 712.7 KB)

Najiyyah Mohamed Said dan Mohamed Sha’ban Mohamed Rapiai

25. Penggunaan Aplikasi Nearpod Dalam Meningkatkan Interaksi Lisan(.pdf, 517.2 KB)

Noor Aini Jamin dan Sabariah Mohamed Samuni

26. Penggunaan Google Classroom Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Projek(.pdf, 625.3 KB)

Dian Syahidah Abdul Aziz dan Siti Zainab Zainal

27. Penggunaan Google Slides Untuk Mengukuhkan Kemahiran Berfikir dan Interaksi Lisan(.pdf, 807.72 KB)

Erfasiah Abdul Rahim dan Hafiza Yahya

28. Penggunaan Portal SLS Dalam Pengajaran Kefahaman Membaca(.pdf, 397.23 KB)

MLCS SBM 2020-Paper29(.pdf, 392.64 KB)

Alia Moreta dan Radziah Mohamed

29. Penggunaan Portal SLS Bagi Meningkatkan Bacaan Asas Murid(.pdf, 392.64 KB)

Nur Fadzila Abdul Kadir dan Syafiqah Rihanny Sahrom

30. Penggunaan Portal SLS Dalam Kemahiran Menulis Karangan Berdasarkan Gambar Bersiri(.pdf, 469.78 KB)

Suriani Abdul Bakri dan Majidah Ramli

31. Penggunaan Portal SLS Dalam Meningkatkan Keseronokan Pembelajaran Peribahasa(.pdf, 471.21 KB)

Norlizah Ali dan Norliza Sukri

32. Penggunaan Portal SLS Dalam Meningkatkan Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 498 KB)

Siti Noordiana Sulaiman dan Fasihah Rahmat

33. Penggunaan Portal SLS Dalam Meningkatkan Kemahiran Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 496.5 KB)

Hasrita Hosnin dan Nur Atiqah Ahmad Jamaludin

34. Penggunaan Portal SLS Dalam PdP Interaksi Lisan(.pdf, 663.74 KB)

MLCS SBM 2020-Paper35(.pdf, 372.94 KB)

Hafidah Mahat dan Fatihah Johari

35. Penggunaan Portal SLS Dalam Pdp Interaksi Lisan Melalui Kaedah Pembelajaran Melalui Pengalaman(.pdf, 372.94 KB)

Noor Azleen Sarbini dan Nur Syahirah Sa’adon

36. Penggunaan Portal SLS dan iMTL Dalam Pembelajaran Interaksi Penulisan(.pdf, 569.47 KB)

Zaleha Ahmad dan Nailul Azmi Ismail

37. Penggunaan Portal SLS untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan Berdasarkan Gambar Bersiri(.pdf, 791.09 KB)

Asmara Kamisah Muslim dan Halimatussa’diah Jaffar

38. Penggunaan Rutin Berfikir Bagi PdP Interaksi Lisan Melalui Portal SLS(.pdf, 878.68 KB)

Safura Mohd Shariff dan Juliana Johari

39. Penggunaan Strategi Bacaan Terperinci Melalui Aplikasi Padlet(.pdf, 1.02 MB)

Melati Hallel dan Noor Aisya Buang

40. Penilaian Formatif Melalui Portal SLS Bagi PdP Interaksi Lisan(.pdf, 499.01 KB)

Zurina Yahya dan Sarifah Rahmat

41. Penulisan Karangan Berdasarkan Gambar Bersiri Melalui Pengalaman Pembelajaran Kolaborasi Dalam Portal SLS(.pdf, 947.79 KB)

Muliana Mohammad

42. Portal SLS Sebagai WadahBagi Meningkatkan Pembelajaran Kata Kerja(.pdf, 646.47 KB)

Noor Faranah Mohamed Yatim dan Humairiah Ahmad

43. Rutin Berfikir Dan Keberkesanan Maklum Balas Guru Dalam PdP Kemahiran Lisan Melalui Portal SLS(.pdf, 790.75 KB)

Marhaini Rahmat dan Siti Aisah Maduri

Pameran Seminar(.pdf, 2.04 MB)

Jawatankuasa Penganjur(.pdf, 3.74 MB)

Penghargaan(.pdf, 2.05 MB)