ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2020

Memanfaatkan Teknologi, Meningkatkan Pembelajaran

Pusat Bahasa Melayu Singapura akan menganjurkan acara tahunan Seminar Bahasa Melayu pada Selasa, 17 Mac 2020. MLCS telah mengundang Penolong Profesor Dr Elmie Nekmat, dari Jabatan Komunikasi Dan Media Baharu, Universiti Nasional Singapura sebagai penyampai ucaptama bagi seminar tersebut. Selain itu, para peserta seminar berpeluang untuk mengikuti 43 pembentangan para guru dari sekolah rendah, menengah dan maktab rendah semasa sesi sidang selari berkaitan dengan tema seminar iaitu "Memanfaatkan Teknologi, Meningkatkan Pembelajaran". Para peserta seminar juga berpeluang untuk mengikuti 10 reruai pameran mengenai penerapan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di bilik darjah.