ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2019

Amalan Pengajaran Bahasa Melayu Di Singapura

Pusat Bahasa Melayu Singapura menganjurkan acara tahunan Seminar Bahasa Melayu pada Selasa, 19 Mac 2019. Prof Madya Dr Norliza Jamaluddin, Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Tema bagi Seminar Bahasa Melayu 2019 ialah Amalan Pengajaran Guru Bahasa Melayu di Singapura.

Selain dapat mengikuti pembentangan yang disampaikan oleh penyampai ucaptama, para peserta seminar juga berpeluang untuk mengikuti 50 pembentangan para guru mengenai kajian berasaskan bilik darjah yang telah mereka laksanakan dan 10 reruai pameran mengenai pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di Singapura.

Sekapur Sirih(.pdf, 2.74 MB)

Tunjuk Ajar Melayu(.pdf, 1.66 MB)

Atur Cara(.pdf, 1.11 MB)

Kandungan(.pdf, 98.89 KB)

Kertas Ucaptama

Amalan Pengajaran Bahasa Melayu: Cabaran dan Harapan(.pdf, 287.71 KB)

Norliza Jamaluddin

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

1.Aplikasi Struktur Plot Gustav Freytag Dalam PdP Karangan Naratif(.pdf, 316.36 KB)316.36 KB)

Mohamed Arizal Ahmad dan Mur Syairah Azahari

2.Integrasi Strategi NAH Dan PEEL Dalam Membina Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 399.05 KB)

Fathin Atikah Masud dan Siti Hamesiah Samsudin

3.Kaedah Penyoalan Dan Penerapan ICT Dalam Pengajaran Lisan Berdasarkan Klip Video(.pdf, 348.88 KB)

Amilia Baba dan Sarimah Sainin

4.Keberkesanan Maklum Balas Sebagai Elemen Penilaian Formatif Dalam Penulisan E-mel(.pdf, 227.02 KB)

Irmawati Mascom dan Mazalan Ajan

5.Keberkesanan Penggunaan Kerangka Berfikir Dalam Menjawab Soalan Kefahaman(.pdf, 320.73 KB)

Azizah Shaik Abdul Kadir dan Noor Haida Mohd Jakaria

6.Keberkesanan Penggunaan Senarai Semak Bagi Memantau Penggunaan Frasa Deskriptif Dalam Penulisan Karangan(.pdf, 449.4 KB)

Lienda Jamali dan Nasibah Idross Alkhatib

7.Membina Kemahiran Kefahaman Membaca Bagi Murid Praaras Kebolehan(.pdf, 256.24 KB)

Nur Hafizah Ismail dan Roslinda Naim

8.Menguasai Laras Bahasa Bagi Memperkukuh Kemahiran Interaksi Penulisan(.pdf, 369.82 KB)

Zaleha Ahmad dan Nailul Azmi Ismail

9.Meningkatkan Kecekapan Murid Dalam Menghasilkan Karangan Naratif(.pdf, 328.58 KB)

Mohamad Iskandar Mohamad Yaakop

10.Meningkatkan Kemahiran Berfikir Murid Melalui Aktiviti Yang Kreatif(.pdf, 410.81 KB)

Muliana Mohammad

11.Meningkatkan Kemahiran Interaksi Lisan Pelajar Menggunakan Taksonomi Bloom(.pdf, 367.81 KB)

Siti Nadiah Idris dan Siti Farhana Abdullah

12.Meningkatkan Minat Membaca Murid Melalui Drama(.pdf, 369.4 KB)

Helmeleya Mohd Jamil dan Nuraishah Mahmood

13.Meningkatkan Pelibatan Murid Melalui Jejak Bahasa Melayu Berasaskan ICT(.pdf, 345.38 KB)

Mohamed Ali Mohamed Iqbal

14.Meningkatkan Penggunaan Imbuhan Melalui Strategi Pengajaran Berasaskan ICT(.pdf, 277.6 KB)

Sheikha Fadzlon Shaik Yakob dan Lyana Sarie Dewi Mohamed

15.PdP Perumpamaan Berasaskan Pengajaran Pembezaan(.pdf, 306.37 KB)

Nur Yasmin Muhammad Nasser Hussein dan Nurulhuda Ahmad

16.Pembangunan Pembacaan Efektif Melalui Model Empat Sumber(.pdf, 274.27 KB)

Norhidayat Mohamad Noor dan Aidil Md Idris

17.Penerapan Kaedah Fonetik Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid(.pdf, 380.1 KB)

Norlieza Ahmad dan Fadial Jamaludin

18.Penerapan Nilai Dalam PdP Peribahasa(.pdf, 331.97 KB)

Rashidah Mohamad Yaakob dan Fadilah Mohamed

19.Penerapan Pengajaran Secara Eksplisit Dalam Memantapkan Respons Pelajar Bagi Kemahiran Lisan(.pdf, 235.52 KB)

Janisah Johari dan Sri Nabilah Basri

20.Penerapan Rutin Berfikir Lihat-Fikir-Tanya Bagi Kemahiran Lisan Melalui Penggunaan ICT(.pdf, 224.54 KB)

Sabariah Mohd Samuni dan Noor Aini Jamin

21.Penerapan Strategi Didik Hibur Dalam Meningkatkan Kosa Kata Bagi Kemahiran Lisan(.pdf, 285.53 KB)

Milahwati Hussain

22.Penerapan Strategi Rutin Berfikir Dalam Pengajaran Kefahaman Membaca(.pdf, 638.92 KB)

Kartini Khairi dan Siti Nur Akashah Mustaffa

23.Pengajaran Kefahaman Membaca Melalui Drama(.pdf, 399.16 KB)

Nur Muhammad Jalil dan Nurhiza Mohamed

24.Pengajaran Kefahaman Membaca Secara Kreatif Dan Inovatif(.pdf, 350.71 KB)

Yasmin Azahari dan Norashikin Abdul Hamid

25.Pengajaran Lisan Melalui Kaedah PANS Dalam Kerangka DSKP(.pdf, 289.01 KB)

Suryadi Mohamed Bajuri dan Nor Sarah Banu

26.Pengajaran Pembezaan Berasaskan Profil Murid(.pdf, 671.18 KB)

Salina Hussin

27.Pengajaran Pembezaan Dalam Pengajaran Penulisan Naratif(.pdf, 345.33 KB)

Roslie Buang Sidik dan Ifa Hanifah

28.Pengajaran Penulisan Karangan Dengan Menggunakan DP(FB)M(.pdf, 217.45 KB)

Zurina Yahya dan Safidah Samsuddin

29.Pengajaran Penulisan Karangan Berdasarkan Gambar Satu Kajian Pembelajaran(.pdf, 587.28 KB)

Siti Raudhah Ishak dan Raihanah Mohamed

30.Pengajaran Penulisan Naratif Secara Inovatif(.pdf, 480.14 KB)

Zuraidah Mohd Ariff

31.Pengembangan Isi Karangan Ekspositori Melalui Sistem Komputing 11(.pdf, 349.58 KB)

Siti Aisah Maduri dan Nur Atikah Abdul Hakim

32.Penggunaan Teks Kesusasteraan Melayu Tradisional Dalam Membina Literasi Kritikal(.pdf, 381.72 KB)

Noorlin Haron

33.Penggunaan 3P3I Dalam Membina Kemahiran Pelajar Menjawab Soalan Kefahaman Subjektif(.pdf, 445.89 KB)

Effendy Ahmadi dan Norliza Ali

34.Penggunaan Aplikasi Flipgrid Dalam PdP Interaksi Lisan(.pdf, 378.16 KB)

Hanizah Abu Samah dan Norfadilah Sufke

35.Penggunaan Aplikasi Kahoot Dalam Meningkatkan Penguasaan Kata Adjektif(.pdf, 215.47 KB)

Hasnah Bte Hassan

36.Penggunaan Aplikasi Seesaw Dalam Memperkasakan Kemahiran Bertutur(.pdf, 646.42 KB)

Norhidayana Jabar

37.Penggunaan Bahan Visual Dalam Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Lisan(.pdf, 561.45 KB)

Nurhayati Nasir dan Siti Nafizah Abu Bakar

38.Penggunaan Classkick Bagi Meningkatkan Penjanaan Idea bagi PdP Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 323.48 KB)

Rositah Yusof dan Ari Sutanti

39.Penggunaan Drama Bagi Penjanaan Frasa Kerja Yang Menggambarkan Perasaan Dalam Penulisan Karangan(.pdf, 253.81 KB)

Mahirah Mohd Thoimi dan Norsuhana Binte Sahmat

40.Penggunaan ICT Dalam Pembelajaran Interaksi Lisan(.pdf, 218.88 KB)

Fazillah Mohamed Ismail dan Tengku Nurhudah T M Khalib

41.Penggunaan Kad Permainan Bagi Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata(.pdf, 354.32 KB)

Ridzuan Abrahim dan Natasa Liyana Lockman

42.Penggunaan Maklum Balas Sebagai Elemen Penilaian Formatif Dalam Pengajaran Karangan Naratif(.pdf, 389.07 KB)

Norlizanah Mohamed Nor dan Kasidah Khatoon Kasim Khan Surattee

43.Penggunaan Mentimeter Dalam Penulisan Karangan Berdasarkan Gambar(.pdf, 651.78 KB)

Rozana Mohamad Said dan Siti Raihani Husainni

44.Penggunaan Modeling Dalam Pengajaran Pola Ayat(.pdf, 214.06 KB)

Nurhasliza Hashim dan Daing Noor Ashikin Bahnan

45.Penggunaan Padlet Bagi Meningkatkan Penggunaan Penanda Wacana Dalam Karangan(.pdf, 214.04 KB)

Hayati Murni Mohamed Yacob dan Muhammad Asyraf Haron

46.Penggunaan Pengajaran Secara Eksplisit Bagi Pembinaan Konflik Dalam Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 221.58 KB)

Siti Nur Aishah Bte Suparjo dan Dian Farhana

47.Penggunaan Senarai Semak Bagi Ejaan Dan Tanda baca Dalam Karangan Murid(.pdf, 283.37 KB)

Masayu Mohamed dan Nor Fardilah Mohamed Nasir

48.Penggunaan Strategi ‘Apa-Isi-Kaitan’ Dalam Pengajaran Kefahaman Objektif(.pdf, 333.84 KB)

Rozanah Hj Kasnan dan Azhar Abdul Rashid

49.Penggunaan Strategi Bijak Baca Bagi Kefahaman Membaca(.pdf, 209.34 KB)

Norlizah Ali dan Sri Rahayu Ramlan

50.Penggunaan Strategi JAMPI Dan Rutin Berfikir Bagi Meningkatkan Kefahaman Membaca(.pdf, 207.42 KB)

Noraishah Mostapa

51.Penggunaan Pendekatan Talk Moves Di Bilik Darjah(.pdf, 226.1 KB)

Arfah Buang dan Azizah Ahmad

52.Penggunaan Strategi Tanya dan Respons Bagi PdP Penulisan(.pdf, 451.29 KB)

Ruhaidah Rahmat dan Nuradilah Abdul Wahid

53.Penggunaan Teknik Menjawab Soalan Literal Bagi Murid Praaras Kebolehan(.pdf, 208.23 KB)

Sanisah Rahim dan Kasimah Kassim

54.Strategi Brain Gym Untuk Merangsang Minat Dan Meningkatkan Motivasi Murid(.pdf, 401.44 KB)

Masnah Masod dan Mariani Abdul Rahim

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2019(.pdf, 234.03 KB)

Jawatankuasa Penganjur(.pdf, 1.66 MB)

Penghargaan(.pdf, 1.09 MB)