ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2018

Pengajaran Inovatif Pemikiran Kreatif

Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menganjurkan acara tahunan Seminar Bahasa Melayu 2018 pada 13 Mac 2018. Profesor Madya Dr Parilah Mohd Shah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, Setiausaha Parlimen Kanan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga, merupakan Tetamu Terhormat pada majlis tersebut.

Sekapur Sirih(.pdf, 8.7 MB)

Tunjuk Ajar Melayu(.pdf, 4.58 MB)

Atur Cara(.pdf, 4.58 MB)

Kandungan(.pdf, 531.52 KB)

Kertas Ucaptama

Pengajaran Inovatif, Pemikiran Kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa(.pdf, 2.63 MB)

Ucaptama, Profesor Madya Dr. Parilah Mohd Shah

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

1. Aplikasi Recap dalam Pengajaran Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 935.25 KB)
Hannah Nadhirah Lokman dan Norazian Mohamed Yahya

2. Flipped Classroom dalam Pembelajaran Lisan(.pdf, 617.54 KB)
Alia Moreta

3. Kajian Pembelajaran: Penggunaan Rutin Berfikir MAKB dan Fikir-Tulis dalam Pengajaran Lisan(.pdf, 943.2 KB)
Nur Azah Ismail dan Farrah Mohamed Ghazali

4. Kajian Pengajaran: Penggunaan iPad dan E-buku bagi Meningkatkan Minat Membaca(.pdf, 923.72 KB)
Nuraishah Mahmood dan Helmeleya Mohd Jamil

5. Keberkesanan App Bitara Kata dalam Pembelajaran Kosa Kata(.pdf, 1.6 MB)
Sharifah Hafsah Mohamed Hanifa dan Dewi Kartika Sudirman

6. Keberkesanan Penggunaan Go Formative dalam Pembelajaran Murid(.pdf, 992.72 KB)
Zaleha Ahmad dan Nailul Azmi Ismail

7. Paper 07(.pdf, 844.35 KB)
Norlela Abdul Rahaman dan Ghazali Mohamed Ibrahim

8. Kesan Maklum Balas Berasaskan InstaSense dalam Penulisan Naratif(.pdf, 1.21 MB)
Aidah Hosni dan Hazlina Yaacob

9. Memahami Emosi Watak dalam Gambar Bersiri Melalui Kaedah Berfikir Secara Lateral(.pdf, 1.44 MB)
Farizan Mohamed Amin dan Ghazali Mohamed Ibrahim

10. Membina Kemampuan Murid Menjana Idea Melalui Rutin Berfikir LFT(.pdf, 877.34 KB)
Juliana Johari dan Safura Mohd Shariff

11. Membina Keupayaan Murid Berinteraksi dengan Menggunakan Rutin Berfikir 3-2-1 Bina Titian(.pdf, 1.1 MB)
Muliana Mohammad dan Aswati Mohd Shariff

12. Meningkatkan Kemahiran Membaca Teks Naratif Melalui Kaedah Berfikir Secara Bersistem(.pdf, 1.25 MB)
Ghazali Mohamed Ibrahim

13. Pendekatan Pelbagai Perspektif: Meningkatkan Pembelajaran Menerusi Pembelajaran Berdasarkan Pengalaman(.pdf, 1015.95 KB)
Nor Hanisah Saphari dan Halimah Rahmat

14. Menjana Idea Secara Kendiri dan Kolaboratif Melalui Strategi Kemahiran Bertikir dan Penggunaan ICT(.pdf, 601.4 KB)
Suriyana Ghapari dan Siti Nurashikin Ajmain

15. Pembelajaran Bahasa Melayu Secara Kolaborasi dalam Menggunakan ICT(.pdf, 1.32 MB)
Mohamed Izzat Mohamed Sarip

16. Pembelajaran Berasaskan Projek bagi Pengajaran Kefahaman(.pdf, 1.85 MB)
Siti Noordiana Sulaiman dan Fasihah Rahmat

17. Pembelajaran Peribahasa Melalui ICT(.pdf, 860.45 KB)
Azah Abdul Aziz dan Jumaeyah Zainalabidin

18. Pemikiran Kritikal bagi Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Inferens(.pdf, 1019.67 KB)
Manisah Osman dan Siti Nurulhuda Md Yunus

19. Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan Melalui Pendekatan Pembelajaran Aktif(.pdf, 1.14 MB)
Nurul Ariqafitri Jumari dan Maisarah Haron

20. Penggunaan Aplikasi Nearpod dalam Penulisan Karangan(.pdf, 835.05 KB)
Hajjah Marzia Abdul Rahman dan Atikah Adilah Ahmad Affandi

21. Penggunaan App Cerita Rakyat Nusantara dalam Membina Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 1.1 MB)
Jumilah Ahmad dan Sabrina Samsuri

22. Penggunaan Frasa Berbunga dalam Penulisan Karangan(.pdf, 769.67 KB)
Badrolhaizat Kamsin dan Irvena Herlin Abdullah

23. Penggunaan Kad Permainan dalam Pengajaran Kata Seerti/Seiras(.pdf, 1011.55 KB)
Noor Aisyah Ahmad Sharif dan Nasyitah Abu Bakar

24. Pengunaan KWL dan Piraminda bagi Meningkatkan Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 794.9 KB)
Norashikin Mohamed Noor dan Nazreen Mohamed Noor

25. Penggunaan Nearpod untuk Meningkatkan Minat dan Pelibatan Pelajar dalam Pembelajaran Bahasa(.pdf, 1.22 MB)
Memymiswati Chokri dan Nur Afiqah Mokhtar Kamarudin

26. Penggunaan Peta Buih dan ABK untuk Merangsang Pembelajaran Kosa Kata Pelajar(.pdf, 1.41 MB)
Rita Zarina Mohd Nazeer

27. Penggunaan Popplet bagi Merangsang Pemikiran dalam Penulisan Karangan Ekspositori(.pdf, 1.11 MB)
Nurul Fasha Samsudin dan Farah Diyanah Mohammed Tayib

28. Penggunaan Rutin Berfi kir 3-2-1 Bina Titian dan Fikir-Tulis dalam Pembelajaran Interaksi Lisan(.pdf, 1.58 MB)
Norlinda Saadon dan Rozana Mohamad Said

29. Penggunaan Rutin Berfi kir dalam Penulisan Karangan yang Berkualiti(.pdf, 2.16 MB)
Norlizanah Mohamed Nor dan Kasidah Khatoon Kasim Khan Surattee

30. Penggunaan Rutin Berfi kir Lampu Merah Lampu Kuning dalam Pengajaran Kata Adjektif(.pdf, 942.15 KB)
Ruhaidah Rahmat dan Fauziah Muhamad Fadzillah

31. Penggunaan Rutin Berfi kir Lihat-Fikir-Tanya dalam Pengajaran Interaksi Lisan(.pdf, 806.77 KB)
Norlizah Ali dan Sri Rahayu Ramlan

32. Penggunaan Rutin Berfi kir Lihat-Fikir-Tanya dalam Pengajaran Kefahaman(.pdf, 1.19 MB)
Rosnita Hamid dan Nadhirah Yusope

33. Penggunaan Rutin Berfi kir Fikir-Tanya-Teroka dalam Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 919.58 KB)
Zaetun Abbas dan Rahimah Januri

34. Penggunaan Rutin Berfikir Lihat-Fikir-Tanya dan Kaitkan-Luaskan- Cabar bagi Kemahiran Interaksi Lisan(.pdf, 1.08 MB)
Irmawati Mascom dan Nurul Aisyah Rosli

35. Penggunaan Rutin Berfi kir Mata Kompas bagi Meningkatkan Kemahiran Interaksi Lisan Pelajar(.pdf, 1.14 MB)
Norhamidah Hassan

36. Penggunaan Rutin Berfi kir Mata Kompas dalam Pengajaran Penulisan E-mel Tidak Rasmi(.pdf, 967.82 KB)
Sri Nabilah Basri dan Siti Sapiya Mohamad Sumri

37. Penggunaan Rutin Berfi kir Mata Kompas dan Nyatakan-Sokong-Soal dalam Pengajaran Lisan(.pdf, 1.01 MB)
Nurhiza Mohamed dan Nurul Hidana Ahmad

38. Penggunaan Rutin Berfi kir Melangkah ke Dalam dalam Pengajaran Karangan(.pdf, 973.81 KB)
Fadhillah Md Hussin dan Hasimah Hasim

39. Penggunaan Rutin Berfi kir Melangkah ke Dalam dan 3-2-1 Bina Titian bagi Memantapkan Keupayaan Menulis Karangan Naratif(.pdf, 1.24 MB)
Rita Zarina Mohd Nazeer dan Rashidah Abdullah

40. Penggunaan Rutin Berfi kir Nyatakan-Sokong-Soal dalam Pengajaran Kefahaman Subjektif(.pdf, 767.47 KB)
Melati Hallel dan Noor Aisya Buang

41. Penggunaan Rutin Berfi kir Permainan Penerangan dalam Pengajaran Interaksi Lisan(.pdf, 856.32 KB)
Dian Fitriani Abdol Malik dan Shaheeda Mohamed Ariffin

42. Penggunaan Rutin Berfi kir Tumpuan untuk Pengajaran Kata Nama(.pdf, 1.08 MB)
Rosela Hashim dan Nuradilah Abdul Wahid

43. Penggunaan Rutin Berfi kir dalam Meningkatkan Penulisan Deskriptif(.pdf, 1.54 MB)
Samsiah Mohamed Diah dan Siti Ainah Maduri

44. Penggunaan Strategi LAP dalam Pengajaran Interaksi Lisan(.pdf, 834.82 KB)
Norhajjarrillah Abdul Baki dan Iryianna Ahmad

45. Penggunaan Teknik Drama dalam Penulisan Karangan Bergambar(.pdf, 1.14 MB)
Siti Fadiah Ramdan dan Nurhidayah Ashari

46. Penggunaan Teknik Drama dan Rutin Berfikir FTT dalam Pengajaran Golongan Kata(.pdf, 951.87 KB)
Humairiah Ahmad dan Ribut Nawi

47. Penggunaan Teknik TEPAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Interaksi Lisan(.pdf, 810.79 KB)
Tuty Erahayu Abdul Hakim dan Nur Idayu Yusi

48. Penggunaan Rutin Berfi kir Lampu Merah Lampu Kuning dalam Pembelajaran Imbuhan ‘-an’(.pdf, 3.48 MB)
Sadhana Yusop dan Siti Raihani Husainni

49. Penilaian Rakan Sebaya dan Penggunaan Aplikasi Letsrecap dalam Interaksi Lisan(.pdf, 1.07 MB)
Jariah Ramlee dan Zuraidah Abdul Karim

50. Penulisan Kreatif yang Cemerlang(.pdf, 1.07 MB)
Yasmin Azahari dan Rozana Zainuri

51. Pidato sebagai Wahana Penilaian Alternatif bagi Kemahiran Lisan(.pdf, 808.65 KB)
Faizal Farouk dan Zulhafiz Zainal

52. Sastera@Spaceroom: Manifestasi Kedinamikan Pembelajaran Berasaskan Kumpulan(.pdf, 1.46 MB)
Tetty Juliana Sujono

53.  Teknologi Awan (Cloud Technology) Menggalakkan Pembelajaran Kendiri dan Kolaboratif(.pdf, 1.28 MB)
Mohamad Faizal Jasman dan Marlina Ahmad

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2018(.pdf, 909.68 KB)

Jawatankuasa Penganjur(.pdf, 2.25 MB)

Penghargaan(.pdf, 2.27 MB)