ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2016

Menjana Inovasi Memarak Inspirasi

Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menganjurkan acara tahunan Seminar Bahasa Melayu 2016 pada 15 Mac 2016. Prof Madya Dr Dahlia Janan, Timbalan Dekan, Akademi dan Perkembangan Pelajar, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Prof Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, Setiausaha Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga, merupakan Tetamu Terhormat pada majlis tersebut.

Kandungan(.pdf, 174.41 KB)

Sekapur Sirih(.pdf, 938.92 KB)

Program(.pdf, 525.15 KB)

Kertas Ucaptama
Kajian dan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca(.pdf, 780.39 KB) oleh Ucaptama, Profesor Madya Dr. Dahlia Janan

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

 1. Drama dalam Pendidikan – Pengajaran Penulisan Kreatif(.pdf, 236.71 KB) oleh Irmasusanti Togiman dan Rahmat Hassan
 2. Jejak Kampung Melalui ‘Trail Shuttle T.A.S.T.E’(.pdf, 269.54 KB) oleh Abdul Hadi Bakar dan Zamree Mustapha
 3. Kaedah Bacaan Asas: Celik Huruf(.pdf, 330.08 KB) oleh Aminah Ahmat dan Azah Abdul Aziz
 4. Keberkesanan Penggunaan Pemetaan Kurikulum Berdasarkan Kemahiran Pelajar(.pdf, 252.84 KB) oleh Marhanim Abdullah Thani dan Siti Aidah Mohd Amin
 5. Keberkesanan Penggunaan Quizlet dan Kahoot IT dalam Memperkasakan Pengajaran Guru dan Memperkaya Pembelajaran Murid(.pdf, 369.94 KB) oleh Nailul Azmi Ismail, Zaleha Ahmad
 6. Keberkesanan Penggunaan Strategi Fix-Up dalam Pemahaman Teks dan Menjawab Soalan(.pdf, 254.8 KB) oleh Hajjah Marzia Abdul Rahman dan Nur Hasyimah Surnin
 7. Kesan ‘Mozart’ dan Teknik PCRPP dalam Pembelajaran Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 404.48 KB) oleh Abdul Matiin Kassim
 8. Membina Kecintaan Membaca Buku Cerita Melayu(.pdf, 268.36 KB) oleh Dewi Kartika Sudirman dan Nurhayati Nasir
 9. Membina Kemahiran Pembelajaran Kendiri Melalui Kaedah Flipped Classroom(.pdf, 233.87 KB) oleh Lila Salleh dan Noranika Murni Dol Karim
 10. Memperkasakan Kosa Kata Murid Menerusi App Pintar Kata(.pdf, 458.16 KB) oleh Taufek Siniwi
 11. Memperkaya Kosa Kata Pelajar(.pdf, 299.19 KB) oleh Kamariah Abdul Rahim dan Siti Raihanni Selamat
 12. Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan(.pdf, 389.11 KB) oleh Fauziah Mohamed Ata dan Rosalina Mohd Taib
 13. Meningkatkan Keupayaan Murid Menjawab Soalan Kefahaman(.pdf, 381.14 KB) oleh Noorasmaedah Ahmad dan Suriana Mohamed Bakri
 14. Meningkatkan Kemahiran Lisan dengan Pendekatan PPNIPAK(.pdf, 281.65 KB) oleh Djohan Abdul Rahman dan Hezrina Johan Manikam
 15. Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan-soalan Kefahaman(.pdf, 301.83 KB) oleh Manisah Osman
 16. Meningkatkan Pelibatan Murid Melalui Penggunaan iPad(.pdf, 257.08 KB) oleh Nuraishah Mahmood dan Sanisah Rahim
 17. Menyemai Budaya Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran(.pdf, 385.27 KB) oleh Haslina Ishak dan Nuraina Mohamed
 18. Merangsang Kemahiran Komunikasi Pelajar Melalui Kaedah Didik Hibur(.pdf, 252.43 KB) oleh Azizah Abdul Rahim dan Fazillah Mohd Ismail
 19. Merangsang Minat dan Meningkatkan Keterlibatan Pelajar dalam Pembelajaran(.pdf, 257.04 KB) oleh Siti Farhana Abdullah dan Siti Nadiah Idris
 20. Merapatkan Jurang, Memperkukuh Bahasa, Memperkasakan Pelajar(.pdf, 284.3 KB) oleh Farrah Mohamad Ghazali dan Noraini Washil
 21. Pelaksanaan Literasi Visual dalam Pengajaran dan Pembelajaran(.pdf, 453.68 KB) oleh Badrolhaizat Komisen dan Nur Idayu Yusi
 22. Pembelajaran Berasaskan Masalah(.pdf, 237.73 KB) oleh Siti Fatimah Omar Bakri
 23. Pembelajaran Berasaskan Dilema: Sinar dalam Kabus - Menerang Proses Penaakulan(.pdf, 247.45 KB) oleh Mohamad Ali Hanifiah Abdullah dan Norhafizah Madbi
 24. Pembelajaran Penilaian Teks Naratif(.pdf, 293.82 KB) oleh Khairunnisa Mohamed dan Mohammad Fazli Salleh
 25. Pembelajaran Nilai Melalui Lagu Kanak-kanak(.pdf, 378.31 KB) oleh Mohamed Sha’ban Mohd Rapiai dan Najiyyah Mohamed Said
 26. Pembelajaran Genre Sastera Melalui Flipped Classroom(.pdf, 373.62 KB) oleh Tetty Juliana Sujono
 27. Pembentukan Perwatakan dan Konflik Berdasarkan Mesej dalam Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 575.08 KB) oleh Nur Alinah Ali
 28. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran(.pdf, 267.09 KB) oleh Fauziah Muhd Fadzillah
 29. Penerapan Penilaian untuk Pembelajaran dalam Penulisan Naratif(.pdf, 345.09 KB) oleh Nora Aziz dan Norhajjarrillah Baki
 30. Penerapan Rutin 6 Topi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran(.pdf, 328.58 KB) oleh Fauziah Jailani dan Mariam Ibrahim
 31. Pengajaran Karangan Ekspositori Mengikut Sistem Gestalt-TPACK(.pdf, 296.76 KB) oleh Muhammad Jailani Abu Talib dan Siti Raihana Hussaini
 32. Penggunaan Kad Permainan Bahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 298.24 KB) oleh Sri Rahayu Ramlan dan Zawiyah Kosman
 33. Penggunaan Klip Video dalam Pembelajaran Kolaboratif(.pdf, 349.18 KB) oleh Zuraidah Mohd Ariff
 34. Penggunaan LABA dalam Pembinaan dan Peluasan Ayat(.pdf, 291.79 KB) oleh Aswati Mohd Shariff dan Muliana Mohammad
 35. Penggunaan LEGO dalam Penulisan Kreatif(.pdf, 258.83 KB) oleh Nurhuda Ibrahim dan Norzelawati Shariff
 36. Penggunaan Metafora dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis(.pdf, 313.75 KB) oleh Salinah Rahman dan Mohamad Fazlon Abdul Wahab
 37. Penggunaan Perisian Plickers dalam Pembelajaran ICT(.pdf, 292.79 KB) oleh Mohamed Izzat Mohamed Sarip
 38. Penggunaan PetaK dalam Memperkasakan Imbuhan Pelajar(.pdf, 252.97 KB) oleh Hasnah Hassan dan Noreen Mahmood
 39. Penggunaan Rutin Berfikir dan iMTL untuk Menggalakkan Pembelajaran Kendiri(.pdf, 441.91 KB) oleh Nur Ain Mohamed Amin dan Sadhana Yusop
 40. Penggunaan Senarai Semak dalam Penulisan Karangan(.pdf, 252.94 KB) oleh Helmeleya Md Jamil dan Kasimah Kassim
 41. Penggunaan Simili dalam Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 247.47 KB) oleh Norsuhana Sohmat dan Norwati Sulaiman
 42. Penggunaan Teknik Drama untuk Penulisan E-mel Tidak Rasmi(.pdf, 393.58 KB) oleh Noorashikin Mohamed Ishak dan Nur Khairiyyah Nordin
 43. Penggunaan Teknik TEMBAK dalam Interaksi Lisan(.pdf, 346.6 KB) oleh Khairunnisa Zulkifli dan Norazela Rosli
 44. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video(.pdf, 312.13 KB) oleh Eity Norhyezah Asyurah dan Hayati Murni Mohamed Yacob
 45. Program Titian bagi Pelajar Normal Teknikal(.pdf, 368.13 KB) oleh Nazarudin Abd Bakar
 46. R.A.F.T dan Think-tac-toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran(.pdf, 297.3 KB) oleh Hairani Sani dan Ibrizi Ishak
 47. Strategi Pengajaran Kefahaman dengan Menggunakan Bahan Visual(.pdf, 358.22 KB) oleh Mohamed Zain Mohamed dan Nur Ashikin Sapri
 48. Transformasi Teks dalam Pembelajaran Komponen Sastera(.pdf, 367.92 KB) oleh Siti Khadijah Mohammed Anis dan Yazid Hussein

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2016(.pdf, 176.59 KB)

Penghargaan(.pdf, 494.98 KB)