ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2015

Memperolek Budi Memperindah Bahasa

Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2015 pada 04 Jun 2015. Prof Dr Zaharani Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Menteri Pendidikan Singapura Encik Heng Swee Keat merupakan Tetamu Terhormat pada majlis tersebut.

Kandungan(.pdf, 198.77 KB)

Sekapur Sirih(.pdf, 1.67 MB)

Program(.pdf, 699.75 KB)


Kertas Ucaptama

Memperelok Budi Memperindah Bahasa: Kepelbagaian Struktur Cerminan Kecekapan Penutur(.pdf, 343.17 KB)
Ucaptama, Profesor Dr Zaharani Ahma, Timbalan Ketua Pengarah, DBP, Malaysia

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

 1. Aplikasi Teori Pemikiran Kritis dan Kreatif dalam Pengajaran Bahasa Melayu(.pdf, 205.69 KB) oleh Kamariah Abd Rahim dan Siti Raihanni Selamat
 2. Bacalah Sayang@PVP(.pdf, 259.43 KB) oleh Nailul Azmi Ismail dan Zaleha Ahmad
 3. Drama dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 170.67 KB) oleh Isnani Norasiken Mohamed Ali dan Muhammad Andi  Mohammed Zulkepli
 4. Flipped Classroom dalam Pengajaran Karangan(.pdf, 147.06 KB) oleh Wahindah Suhari, Wan Alfidah Suleiman dan Zuraidah Saidin
 5. Integrasi Portal 10’M dalam Pengajaran Karangan bagi Menjalankan Pembelajaran Pembezaan(.pdf, 181.37 KB) oleh Eddayana Abdullah dan Rohani Ishak
 6. Kaedah Kritikan dalam Kemahiran Penulisan Karangan(.pdf, 181.37 KB) oleh Azizah Shaik Abdul Kadir, Noor Haida Mohd Jakaria dan Razana Abdul Rahman
 7. Kajian Pengajaran: Keberkesanan Pembinaan Konflik dan Dialog dalam Penulisan Karangan(.pdf, 592.17 KB) oleh Matufa Latiff dan Siti Fadiah Ramdan
 8. Kajian Pengajaran: Kemahiran Menjawab Soalan Kefahaman Jenis Inferens(.pdf, 129.66 KB) oleh Helmeleya Mohd Jamil dan Kasimah Kassim
 9. Kajian Pengajaran: Penggunaan Aplikasi Titanpad dalam Pembelajaran Karangan(.pdf, 142.98 KB) oleh Hamidah Hamid,Nuraishah Mahmood dan Sanisah Rahim
 10. Kajian Pengajaran: Penggunaan ‘Petak’ dalam Kemahaman Membaca(.pdf, 250.11 KB) oleh Muhammad Firdaus Rahmat
 11. Kembara Maya: Penerapan Kemahiran Abad Ke-21 dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 123.78 KB) oleh Erna Salamun dan Nuriskandar Mohd Kassim
 12. Memanfaatkan Visual dalam Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 317.94 KB) oleh Zainah Mohamed
 13. Membina Literasi Budaya dan Bahasa Berasaskan Teori Skema Budaya(.pdf, 251.64 KB) oleh Muhammad Jailani Abu Talib dan Siti Aisah Maduri
 14. Menggunakan Penyoalan Alternatif bagi Memperbaik Kemahiran Lisan Pelajar(.pdf, 273.27 KB) oleh Norashimah Abdul Rahim, Norhayati Jidin dan Qurnyaningsy Ahmad Mokhtar
 15. Meningkatkan Kandungan Perbualan dalam Kemahiran Lisan(.pdf, 431.75 KB) oleh Fikir Amin Md Said dan Siti Maskinah Muzakir
 16. Meningkatkan Kemahiran Interaksi Penulisan dalam Kalangan Murid(.pdf, 122.21 KB) oleh Sarifah Hassan
 17. Meningkatkan Motivasi dan Pencapaian Pelajar Melalui Drama(.pdf, 132.87 KB) oleh Azriana Abdul Manan
 18. Pembelajaran Gunaan di Bilik Darjah(.pdf, 451.64 KB) oleh Arfah Buang dan Azizah Ahmad
 19. Pembelajaran Kosa Kata Melalui Papan Permainan(.pdf, 222.58 KB) oleh Ellianie Sahrom dan Nur Hidayu Mas’od
 20. Pembelajaran Lisan Melalui iTunes(.pdf, 201.57 KB) oleh Julinda Hassan dan Sarimah Ahmad
 21. Penerapan ICT dan Nilai dalam Kemahiran Mengarang(.pdf, 137.21 KB) oleh Azah Abdul Aziz dan Jumaeyah Zainalabidin
 22. Penerapan Nilai Melalui Bahan Sastera dan Media(.pdf, 191.59 KB) oleh Siti Zainab Zainal dan Yahida Yahya
 23. Penerapan Paul’s Wheel of Reasoning dalam Perbualan Berdasarkan Video(.pdf, 236.63 KB) oleh Daniel Phua Tai Lai dan Ramna Johana
 24. Pengajaran Kemahiran Bertutur dan Membaca dengan Menggunakan Program 10’M Aksara(.pdf, 208.55 KB) oleh Mainura Mawi dan Rita Zulkarnain Taha  
 25. Penggunaan Bahan Sastera Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbahasa(.pdf, 192.84 KB) oleh Norah Nordin dan Norasiken Mohamed
 26. Penggunaan Drama dalam Meningkatkan Motivasi Pelajar(.pdf, 315.41 KB) oleh Siti Fatimah Muhammad
 27. Penggunaan Kaedah 4P bagi Penilaian Kompetensi Lisan(.pdf, 249.33 KB) oleh Nasyitah Abu Bakar, Noor Aisyah Ahmad Sharif dan Zulkifli Khamis
 28. Penggunaan Klip Video bagi Meningkatkan Kemahiran Berkomunikasi(.pdf, 147.08 KB) oleh Alena Puhari dan Nur Ashikin Sapri
 29. Penggunaan Perisian Toondoo dalam Pembelajaran dan Penghasilan E-Buku(.pdf, 199.9 KB) oleh Md Izzat Sarip
 30. Penggunaan Simbol bagi Meningkatkan Penulisan Karangan(.pdf, 114.97 KB) oleh Rohani Mafot
 31. Perisian VM dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 376.93 KB) oleh Halimaton Abdullah
 32. Permainan Cabaran Minda dalam Perbualan Berdasarkan Video(.pdf, 282.52 KB) oleh Noor Zanariah Sidi dan Norizan Mohamad Nor
 33. Rutin Berfikir: Pencetus Intelek, Pembuka Minda(.pdf, 180.95 KB) oleh Farrah Mohamed Ghazal i
 34. Strategi Drama dalam Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Kefahaman(.pdf, 253.42 KB) oleh Ardi Sujak dan Rashidah Rajah
 35. Strategi Pemahaman Teks(.pdf, 164.93 KB) oleh Hajjah Marzia Abdul Rahman dan Rasyidah Bajuri
 36. Strategi Probable Passage dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid(.pdf, 375.29 KB) oleh Halimatussadiah Jaffar dan Khuraisah Mohd Abthar
 37. Wadah Alternatif dalam Pembelajaran Berasaskan ICT(.pdf, 182.88 KB) oleh Djohan Abdul Rahman dan Hezrina Johan Manikam
 38. Wayang Kulit Merangsang Pertuturan Pelajar(.pdf, 294.72 KB) oleh Rasyidah Ramli dan Rositah Yusof

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2015(.pdf, 143.4 KB)

Penghargaan(.pdf, 781.55 KB)