ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2015

Menyemai Bahasa Menuai Budi

Pusat Bahasa Melayu Singapura akan menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2014 pada 05 Jun 2014. Datuk Zainal Abidin Borhan, Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Editor, Yayasan Warisan, Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Bagi guru yang berminat untuk mengikuti Seminar Bahasa Melayu 2014 sebagai peserta, sila muat turun borang pendaftaran berikut.

Kandungan(.pdf, 239.79 KB)

Sekapur Sirih(.pdf, 244.87 KB)

Program(.pdf, 39.87 KB)

Kertas Ucaptama

Menyemai Bahasa Menuai Budi: Membentuk Generasi Pengguna Bahasa yang Aktif dan Cekap serta Kukuh Jati Diri(.pdf, 209.94 KB) oleh Datuk Zainal Abidin Borhan Ketua Eksekutif dan Ketua Editor
Yayasan Warisan, Malaysia

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

 1. Aplikasi LinoIt Sebagai Wadah Latihan Lisan: Satu Pendekatan SDL dan CoL(.pdf, 225.8 KB) oleh Djohan Abdul Rahman & Faizal Farouk
 2. Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca(.pdf, 161.32 KB) oleh Norazlina Abdul Jalil & Zulaina Zulkifli
 3. Berinteraksi dengan Teks Melalui Kaedah ‘PAS’(.pdf, 426.08 KB) oleh Zaimah Mohd Ali & Suryadi Mohd Bajuri
 4. Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Karangan Naratif’(.pdf, 226.94 KB) oleh Nur Fazalina Hussin & Suriana Mohamed Bakri
 5. ICT dalam Pendidikan: Suatu Kajian Keberkesanan Alat ICT bagi Peningkatan Kemahiran Lisan dan Penerapan Nilai Kesantunan ketika Memberi Lapor balik(.pdf, 379.32 KB) oleh Azah Abdul Aziz & Jumaeyah Zainalabidin
 6. Kaedah Permainan dalam Pengajaran Nilai(.pdf, 153.88 KB) oleh Hartini Haron & Ribut Nawi
 7. Kajian Peningkatan Keberkesanan Penerapan Nilai Melalui Penyoalan CSI dan Socratic(.pdf, 160.83 KB) oleh Mohamad Shalleh Bin Suja’ee & Noranika Murni Dol Karim
 8. Keberkesanan Pendekatan Drama (Teater) Menerusi Penilaian K.P.E Murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 239.05 KB) oleh Khairunnisa Mohd Isa & Muhammad Reduan Yahaya
 9. Keberkesanan Pengajaran Pengimbuhan di Sekolah Rendah(.pdf, 157.28 KB) oleh Sarifah Hassan & Rosnita Hamid
 10. Keberkesanan Penilaian Formatif dalam Pengajaran Karangan Naratif(.pdf, 157.28 KB) oleh Fauziah Mohd Ata & Norashikin Mohd Noor
 11. Kemahiran Membaca: Strategi DEKON (Deklamasi dan Lakonan) dalam Mempertingkat Kelakonan bagi Bacaan Lantang Murid(.pdf, 295.8 KB) oleh Mohamed Sha’ban Mohd Rapiai & Najiyyah Mohamed Said
 12. Kemahiran Menulis: Peningkatan Kemahiran dalam Kalangan Pelajar Melalui Program ‘Tinta Emas’’(.pdf, 263.48 KB) oleh Zaleha Ahmad & Zubaidah Othman
 13. Kemahiran Menulis: Penulisan Refleksi Menerusi Blog(.pdf, 195.59 KB) oleh Arfah Buang & Azizah Ahmad
 14. Kajian Pengajaran bagi Peningkatan Kemahiran Penulisan Karangan Melalui Penggunaan Frasa Berbunga(.pdf, 162.56 KB) oleh Nuraishah Mahmood & Sanisah Rahim
 15. Pembelajaran Peribahasa Melalui Aplikasi Aurasma(.pdf, 508.19 KB) oleh Muhammad Irwan Jamal & Julinda Hassan
 16. Membina Kemahiran Menulis(.pdf, 154.32 KB) oleh Alinda Ahmed & Sharifah Ayyoo Ali
 17. Meningkatkan Keberkesanan Kembara Ilmu Berpandukan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman ‘Experiential Learning’(.pdf, 312.67 KB) oleh Norliza Abdul Hamid, Nuraini Abdul Gapor & Safiah Ani
 18. Meningkatkan Kemahiran Berfikir Kreatif: Penerokaan Pantun(.pdf, 382.9 KB) oleh Nur Fa’izah Matnoor & Rositah Yusof
 19. Meningkatkan Kemahiran Bertutur dalam Perbualan Berdasarkan Gambar bagi Murid Melalui Kajian Pengajaran(.pdf, 166.55 KB) oleh Helmeleya Binte Mohd Jamil & Kasimah Binte Kassim
 20. Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Menjawab Soalan Kefahaman Subjektif Menggunakan Teknik Teks Andaian(.pdf, 1.23 MB) oleh Siti Fatimah Hassan & Wahidah Abdul Wahid
 21. Menjadikan Kemahiran Berfikir Jelas dan Nyata Melalui Strategi Rutin Berfikir dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 530.09 KB) oleh Farrah Mohamed Ghazali & Nur Azah Ismail
 22. Menjana idea Penulisan Murid Melalui Perisian Peranti iPAD(.pdf, 129.36 KB) oleh Daing Noor Ashikin Bahnan
 23. Menulis Isi Karangan Ekspositori Melalui Konsep PBL(.pdf, 257.5 KB) oleh Alifa Ismail & Helmilina Muhd Som
 24. Menyedari Keberkesanan Perubatan Tradisional Serta Kaitannya dalam Menyemai Minat Pelajar Terhadap Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes(.pdf, 157.42 KB) oleh Norazian Md Yahya & Marini Hassan
 25. Menyuntik Unsur Estetik dan Kebudayaan Masyarakat Majmuk dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa(.pdf, 381.02 KB) oleh Nur Emelda Jumari, Rozanah Hj Kasnan & Zainah Mohamed
 26. Pembelajaran Nilai Melalui Projek 3M(.pdf, 156.4 KB) oleh Hanita Abd Aziz, Siti Saadiah Abdul Aziz & Sumiati Ra’at
 27. Pembelajaran Peribahasa melalui Penggunaan Teknik Penceritaan dan Perisan Comic Life(.pdf, 230.66 KB) oleh Roslinda Johari, Safini Razali & Siti Fadhilah Saneb
 28. Pemupukan Nilai Melalui Program ACE the Virtues(.pdf, 154.88 KB) oleh Aniza Samat & Zakiah Zainol Abidin
 29. Penerapan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran Jenis-Jenis Ayat(.pdf, 158.98 KB) oleh Kamariah Abdul Rahim oleh Siti Raihanni Selamat
 30. Pengajaran Lisan: Perbualan Berdasarkan Gambar dengan Menggunakan Teknik KTWP(.pdf, 304.38 KB) oleh Norazisza Mohamed Taib & Nurisha Hamid
 31. Pengembangan Isi E-mel Tidak Rasmi Melalui Teknik N/SSM(.pdf, 161.43 KB) oleh Maznah Md Rashid & Nur Khairiani Jamal
 32. Penggunaan Kod QR dalam Pembelajaran(.pdf, 368.67 KB) oleh Fikir Amin Md Said & Sawiyah Mohamed Sidek
 33. Penggunaan Strategi ‘4P’ dan ‘IBU’ untuk Perbualan Lisan yang Lebih Berkesan(.pdf, 156.81 KB) oleh Durrah Ahmad & Faridah Abdul Hamid
 34. Penglibatan Murid dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Melalui Penggunaan Peranti Peribadi(.pdf, 297.36 KB) oleh Siti Hazlilah Jumali & Supina Taib
 35. Perbandingan Penilaian Kompetensi Lisan dalam Talian Menggunakan Klip Video dan Gambar(.pdf, 170.52 KB) oleh Nora Hirin & Zulkifli Khamis
 36. Perbualan Berstruktur dan Penerapan Nilai dalam Lisan(.pdf, 401.1 KB) oleh Nur Syahida Paiman, Tuminah Mohamed Bakir & Taufek Siniwi
 37. Program ‘Bacalah Adikku’: Membudayakan Khidmat Masyarakat Menerusi Penulisan(.pdf, 296.83 KB) oleh Noorashikin Mohamed Ishak & Rasidah Mohd Rasit
 38. Tatalaku Sosial dan Emosi Menerusi HOM dalam Kelas Bahasa Melayu(.pdf, 173.3 KB) oleh Erna Salamun & Shafizah Wydiana Zailani

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2014(.pdf, 214.87 KB)

Penghargaan(.pdf, 89.99 KB)