ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2013

Bahasa dan Jati Diri Melayu

Pada 04 Jun 2013, Pusat Bahasa Melayu Singapura telah menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2013. Prof Madya Dr. Abdul Mua'ti, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Berikut ialah senarai kertas kerja yang dibentangkan oleh para guru dan ucaptama.

Kandungan(.pdf, 173.2 KB)

Sekapur Sirih(.pdf, 143.98 KB)

Program(.pdf, 43.03 KB)

Kertas Ucaptama

Bahasa dan Jati Diri Melayu: Kesantunan Berbahasa dalam Komunikasi(.pdf, 363.16 KB) oleh Prof. Dr Abdul Mua'ti@Zamri Ahmad, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

 1. Dari Kepompong Ke Rama-Rama: Program Bahasa yang Memberi Penekanan pada Kemahiran Membaca dan Peningkatan Kosa Kata Murid(.pdf, 404.14 KB) oleh Nailul Azmi Ismail, Nurul Huda Zubaidah Othman
 2. iMotivasi: Penggunaan Teknologi 'i' dalam Memotivasikan Pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 385.31 KB) oleh Nur Ain Mohamed Amin
 3. Kajian Pengajaran: Keberkesanan Pembelajaran Kemahiran Lisan Berstruktur dan Penggunaan ICT bagi Penilaian Lisan(.pdf, 342.63 KB) oleh Marsita Omar Roslinda Johari
 4. Kajian Pengajaran: Keberkesanan Penggunaan Teknik Anotasi untuk Menjawab Soalan Kefahaman Berbentuk Inferens dengan Sokongan Bukti(.pdf, 317.34 KB) oleh Mohd Hazman Othman
 5. Kajian Pengajaran: Meningkatkan Kemahiran Bertutur Berdasarkan Gambar(.pdf, 272.31 KB) oleh Helmeleya Mohd Jamil Nuraishah Mahmood
 6. Kajian Pengajaran: Penggunaan Pembelajaran Terarah Secara Kendiri dan Kolaboratif dalam Penulisan Karangan Naratif dengan Menggunakan Simpulan Bahasa(.pdf, 394.15 KB) oleh Nur Fazalina Hussin Suriana Mohamed Bakri
 7. Keberkesanan Alat Seni Visual bagi Penerapan Sastera Rakyat dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 321.83 KB) oleh Mohammad Farris Salleh Shaikha Aiman Zakaria
 8. Keberkesanan Kaedah D.M.A Membina Watak Dinamis dalam Karangan Naratif(.pdf, 558.43 KB) oleh Maznah Md Rashid Ramna Johana
 9. Keberkesanan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Kolaborasi dan Penerapan ICT dalam Pembelajaran(.pdf, 571.95 KB) oleh Md Izzat Sarip
 10. Keberkesanan Perancahan dan Penggantian Kosa Kata dalam Kemahiran Menulis - Ubah untuk Berubah(.pdf, 363.39 KB) oleh Hajjah Marzia Abdul Rahman Rohaizad Juri
 11. Keberkesanan Kaedah BYOD dalam Meningkatkan Keyakinan, Penglibatan dan Keseronokan dalam Pembelajaran: BYOD Perkasa Pelajar(.pdf, 306.5 KB) oleh Julinda Hassan, Muhammad Irwan Jamal Sarimah Ahmad
 12. Keberkesanan Teknik BKEMAS dalam Pengajaran Kemahiran Menulis Karangan Naratif(.pdf, 255.7 KB) oleh Rosnita Hamid Sarifah Hassan
 13. Keberkesanan Teknik TJPSP@SPS dalam Meningkatkan Penyampaian Idea dan Pandangan Secara Tersusun dalam Perbualan Berdasarkan Gambar(.pdf, 252.29 KB) oleh Faheema Mohamad, Rafiqah Sani Rozanah Kasnan
 14. Kesan Penglibatan Pelajar Menengah 1 Ekspres dalam Pembelajaran Kata Adjektif Melalui Kod QR(.pdf, 327.79 KB) oleh Nur Azah Ismail, Siti Farhana Abdullah Siti Faridah Omar
 15. Kesan Penggunaan Pakej Soal Diri-Kukuh (PaSKu) dalam Pemikiran Kritis Melalui Penulisan Deskriptif dalam Kalangan Pelajar(.pdf, 364.78 KB) oleh Daniel Phua Effendy Ahmadi
 16. Konsep Kata Kerja Transitif dan Tak Transitif Secara Eksplisit(.pdf, 312.52 KB) oleh Milahwati Hussain Mohamad Zareen Mohamed Shariff
 17. Meningkatkan Rasa Hormat Terhadap Bahasa Melayu Dalam Konteks Singapura Melalui Pembelajaran Bergerak: Satu Kajian Kes(.pdf, 268.81 KB) oleh Hezrina Johan Manikam Marini Hassan
 18. Penerapan Kaedah SDL dan COL Melalui Penerbitan Iklan: Pendekatan Alternatif dalam Usaha untuk Memperkasa Bahasa Melayu(.pdf, 356.24 KB) oleh Djohan Abdul Rahman
 19. Pengajaran Berdasarkan Aktiviti Drama dalam Meningkatkan Pencapaian dan Motivasi Pelajar Berasaskan 'Teaching For Real'(.pdf, 201.66 KB) oleh Azriana Abdul Manan Yahida Yahya
 20. Penggunaan Aplikasi iPad Explain Everything dalam Pembelajaran Lisan(.pdf, 410.25 KB) oleh Alia Moreta Rohasan Mansor
 21. Penggunaan Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) dalam Karangan Naratif bagi Sekolah Rendah(.pdf, 254.27 KB) oleh Suriani Abdul Bakri Suriati Djuahir
 22. Pengajaran Pemulihan Bacaan Asas untuk Murid(.pdf, 298.47 KB) oleh Nurul Akhmar Elias Siti Rosmala Rahmat
 23. Penggunaan Penyusunan Grafik dan Penyoalan 5W1H dalam Mengecam Idea Teks Naratif Melalui Pembelajaran Koperatif(.pdf, 269.25 KB) oleh Junainah Mohamed Yusoff Matufa Latiff
 24. Penggunaan Perisian Linoit dan Cartoonist Untuk Menjana Idea dan Plot Karangan Naratif(.pdf, 300.13 KB) oleh Daing Noor Ashikin Bahnan
 25. Penggunaan Rubrik dan Senarai Semak dalam Karangan Naratif(.pdf, 282.34 KB) oleh Fauziah Mohamed Ata, Siti Raihanni Suriati Djuahir
 26. Penggunaan Wallwisher untuk Mempertingkat Pemahaman Teks Melalui Pengajaran Perbendaharaan Kata(.pdf, 374.33 KB) oleh Norashikin Mohamed Ali Rozana Zainuri

Pameran Seminar Bahasa Melayu 2013(.pdf, 251.07 KB)

Penghargaan (.pdf, 183.17 KB)