ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU 2012

Kecekapan Berbahasa dan Penghayatan Nilai dalam pendidikan Abad ke-21

Pada 29 Mei 2012, Pusat Bahasa Melayu telah menganjurkan acara tahunan, Seminar Bahasa Melayu 2012. Prof Dr. Haji Awang Sariyan, Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia telah diundang untuk menyampaikan ucaptama dalam seminar tersebut. Berikut ialah senarai kertas kerja yang dibentangkan oleh para guru dan ucaptama.

Kertas Ucaptama

Aspek Nilai Sebagai Komponen Teras dalam Pendidikan Bahasa dan Strategi Pengajarannya(.pdf, 360.72 KB)
Prof. Dr. Haji Awang Sariyan, Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

Kertas Kerja Sesi Sidang Selari

1. Cetusan Minda Melalui Bahasa Melalui Bahasa Kreatif untuk Komunikasi yang Efektif(.pdf, 228.05 KB)
Farrah Mohamad Ghazali, Nur Azah Ismail, Siti Farhana Abdullah Siti Faridah Omar

2. Jangan Malu: Pendekatan Komunikatif bagi Meningkatkan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 187.14 KB)
Azriana Abdul Manan Yahida Yahya

3. Kemahiran Bertutur dengan Menggunakan Bahan Berita TV(.pdf, 247.97 KB)
Mohamad Arizal Ahmad, Nur Fa'izah Matnoor Rositah Yusof

4. Kod QR: Karangan Ekspositori(.pdf, 287.43 KB)
Julinda Hassan, Muhammad Irwan Jamal, Ramna Johana Sarimah Ahmad

5. Memupuk Kemahiran Bertutur Melalui Penggunaan Penyusun Grafik dan Rubrik(.pdf, 161.72 KB)
Asmidah Mohd Jailani Hajjah Marzia Abdul Rahman

6. Mengenalkan Konsep 'P.A.D.I' dalam Penulisan Karangan Naratif(.pdf, 190 KB)
Faridah Taib, Rohani Mohamed Ismail Rose Ghani

7. Mengasah Kemahiran Literasi Digital(.pdf, 789.3 KB)
Wan Alfida Suleiman

8. Meningkatkan Penguasaan Penggunaan Kata Adjektif Melalui Pembelajaran Berdasarkan Pengalaman(.pdf, 226.35 KB)
Mohamad Khair Johari, Noraini Abdullah Hee Zubaidah Zainal Abidin

9. Nilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Bake@Ekabahasa(.pdf, 160.81 KB)
Nurul Hakimah Abdul Rahim Rosmani Ramin

10. Pakej Imbuhan: Meningkatkan Penguasaan Imbuhan Pelajar(.pdf, 321.16 KB)
Ganda Sari Chokri Rafidah Abdul Razak

11. Pembelajaran Silang Budaya Berlandaskan Integrasi Kaum(.pdf, 126.94 KB)
Hazlian Karim Rozanah Kasnan

12. Penerapan Nilai: Penggunaan Klip Video dan Iklan(.pdf, 445.92 KB)
Nur Emelda Jumari Zainah Mohamed

13. Penerapan Nilai dalam Pengajaran Berdasarkan Pengalaman(.pdf, 76.09 KB)
Hezrina Johan Manikam Norazian Mohamed Yahya

14. Penerapan Pemikiran Kritis dalam Penulisan Karangan Argumentatif(.pdf, 234 KB)
Azizah Ahmad

15. Penerapan Pendidikan Celik Kewangan dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 145.9 KB)
Khairiah Abdulmajid Harharah, Rosnidah Arshad, Sadhana Yusop Wahida Abdul Wahid

16. Penerapan Sastera dalam Pengajaran Bahasa di Sekolah Rendah(.pdf, 116.75 KB)
Rosnita Hamid Sarifah Hassan

17. Penerapan Suggestopedia dan Pengajaran Pembezaan dalam Penulisan Deskriptif(.pdf, 449.77 KB)
Daniel Phua Nur Khairiani Jamal

18. Penggunaan ICT dan Peta Minda bagi Meningkatkan Kemahiran Menulis(.pdf, 430.28 KB)
Hanizah Abu Samah Norfadilah Sufke

19. Penggunaan ICT bagi Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid(.pdf, 682.49 KB)
Nor Zakiah Arif Nurhani Idris

20. Penggunaan ICT dalam Pembelajaran Perbezaan yang Berpusatkan Pelajar(.pdf, 118.33 KB)
Maslina Mohtar Mohamad Firuz Jelaludin

21. Penggunaan Peribahasa dalam Penulisan Karangan Melalui Pembelajaran Kooperatif(.pdf, 152.79 KB)
Anisah Mustaffa, Fauziah Osman Nurhidayah Ashari

22. Penggunaan Video dan Perisian Creaza dalam Penulisan Karangan(.pdf, 109 KB)
Mohamed Izzat Mohamed Sarip

23. Penilaian Formatif Menggunakan Cerita Digital(.pdf, 135.18 KB)
Diana Melissa Khamis Siti Rashidah Abdul Rahim

24. Perisian Toondoo: Membina Kemahiran Menulis Murid(.pdf, 208.09 KB)
Haryati Surana Suriati Djuahir

25. Permainan Bahasa sebagai Satu Pendekatan Alternatif dalam Pembelajaran Bahasa Melayu(.pdf, 438.14 KB)
Djohan Abdul Rahman, Khairunisak Hussain, Muhammad Hafiz Md Said Siti Hazlilah Jumali

26. Retorik Peribahasa Melayu: Analisis Skema dan Trope(.pdf, 420.64 KB)
Effendy Ahmadi

27. Seronok Membaca Melalui Kaedah Literature Circle(.pdf, 308.3 KB)
Noraishah Anwar, Nurazimah Mazelan, Sharifah Hafsah Mohamed Hanif, Siti Nuratika Abdullah Zainuddin Mohamad

28. Strategi CPA dalam Pengajaran Kefahaman(.pdf, 262.26 KB)
Azizah Shaik Abdul Kadir, Nurisham Ismail, Rasidah Ahmad Taufek Siniwi

29. Teknik K²WS²P² dan SAMBAK dalam Pengajaran Lisan(.pdf, 105.34 KB)
Isnani Norasiken Mohamed Ali, Mislimah Misti Shaheeda Mohamed Ariffin

Penghargaan(.pdf, 166.8 KB)