ast loading screen spinner image

SEMINAR BAHASA MELAYU

Seminar Bahasa Melayu merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh MLCS. Setiap tahun, guru-guru bahasa Melayu menjalankan kajian berasaskan bilik darjah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan para pelajar. Kertas kajian yang dihasilkan oleh guru-guru kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku prosiding bagi rujukan dan kegunaan peserta-peserta seminar yang lain.

Kertas-kertas kajian yang dihasilkan oleh guru disenaraikan mengikut tahun penerbitannya.

ML Seminar 2019ML Seminar 2018ML Seminar 2017
ML Seminar 2016ML Seminar 2015ML Seminar 2014
ML Seminar 2013ML Seminar 2012ML Seminar 2011