ast loading screen spinner image

CERAMAH ARIF BUDIMAN

Buku Siri Ceramah Arif Budiman

Buku ini merupakan satu penjilidan Siri Ceramah Arif Budiman. Daripada siri pertama hinggalah yang keempat. Penjilidan ini diharapkan dapat mengayakan lagi khazanah persuratan dan dokumentasi dalam bahasa Melayu di Singapura.

Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi keperluan bacaan dan rujukan setiap pengguna bahasa Melayu yang berminat mengembangkan pengetahuan dan menjalankan kajian tentang bahasa, kesususasteraan, nilai dan budaya Melayu