ast loading screen spinner image
resources_MLCS

Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS) membina bahan pengajaran dan pembelajaran (PdP) bercetak dan elektronik bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran berkesan di biik darjah. Dalam laman khazanah ilmu ini, guru boleh membaca, memilih dan memuat turun atau mencetak semua bahan PdP yang diterbitkan oleh MLCS.

Berikut ialah bahan-bahan PdP yang diterbitkan oleh MLCS.