ast loading screen spinner image

PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL GURU 2023

MLCS telah menyediakan kursus-kursus untuk pembangunan profesional guru bagi 2023.

Berikut adalah beberapa dokumen berkaitan program pembangunan profesional guru sebagai rujukan.

1. Senarai Kursus Semester 1 2023

2. Program Pembangunan Profesional Anjuran MLCS (Semester 1) - Sekolah Rendah

3. Program Pembangunan Profesional Anjuran MLCS (Semester 1) - Sekolah Menengah

4. Bengkel Kendalian Guru Anjuran AST 2023

5. Panduan Memohon Kursus MLCS Melalui OPAL2.0

Term 1

Term 2

Term 3

Term 4