ast loading screen spinner image

PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL GURU 2021

MLCS telah menyediakan kursus-kursus untuk pembangunan profesional guru bagi 2021.

Berikut adalah beberapa dokumen berkaitan program pembangunan profesional guru sebagai rujukan.

1. Senarai kursus yang ditawarkan pada 2021 

2. Pautan mengenai panduan memohon kursus MLCS melalui OPAL2.0

Term 1

Term 1 Course List 2020

Term 2

Term 2 Course List 2021

Term 3

Term 3 Course List 2020

Term 4

Term 4 Course List 2020