ast loading screen spinner image

PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL GURU 2020

MLCS telah menyediakan kursus-kursus untuk pembangunan profesional guru bagi 2020.

Berikut adalah beberapa dokumen berkaitan program pembangunan profesional guru sebagai rujukan.

1. Senarai kursus yang ditawarkan pada 2020 

2. Pautan mengenai objektif dan Kandungan Kursus (Jan-Jul) kursus

3. Borang permohonan bagi mengikuti kursus atau program tukikan melalui faks 

 

Term 1

Term 1

Term 2

Term 2

Term 3

Term 3

Term 4

Term 4 Course List 2020
Home / Professional Development Programmes / Training Programmes Calendar