ast loading screen spinner image
MESYUARAT TAHUNAN MLCS

Mesyuarat Tahunan bersama Guru-guru Bahasa Melayu dijalankan pada 15 Januari 2019 bagi peringkat sekolah rendah dan 16 Januari 2019 bagi peringkat sekolah menengah.

Dalam mesyuarat tersebut, taklimat mengenai program pembangunan guru anjuran MLCS dan hala tuju bagi meningkatkan pembangunan guru di Singapura dikongsi bersama para guru yang hadir.