ast loading screen spinner image

Professional Development for Teachers

ProfDev

MLCS menawarkan pelbagai program pembangunan profesional bagi guru-guru Bahasa Melayu di Singapura. Pembangunan Profesional penting bagi kerjaya seorang guru. Melalui pembangunan profesional ini, kemahiran dan pengetahuan guru dapat dipertingkatkan. Pusat Bahasa Melayu Singapura telah melakarkan kursus-kursus yang dapat diikuti setiap lapisan guru bagi tujuan pembangunan profesional. Terdapat pelbagai kursus, seminar dan juga siri ceramah telah dirancang untuk menyokong pembangunan profesional seorang guru.