ast loading screen spinner image
DrFadilah_2

Dr Fadilah Isnin

Pengetua Guru Pakar

Dr Fadilah Isnin mendapat ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu pada tahun 2002 daripada Universiti Malaya. Pada tahun 2004 beliau memperoleh Sarjana Pengajian Melayu dikuti dengan ijazah Dr. Falsafah pada tahun 2011 daripada universiti yang sama. Dr Fadilah mempunyai pengalaman mengajar di sekolah rendah dan menengah. Beliau juga pernah bertugas sebagai Pegawai Perancang Kurikulum di Bahagian Perancangan dan Pembangunan Kurikulum selama 5 tahun dan sebagai Ketua Jabatan Bahasa-bahasa Asia sebelum dilantik sebagai Guru Pakar pada tahun 2010. Pada tahun 2014 beliau dilantik sebagai Pengetua Guru Pakar.  

Dr Fadilah mempunyai pengalaman dalam pembinaan kurikulum, dan buku teks sekolah rendah dan menengah. Dr Fadilah juga berpengalaman menerajui latihan untuk guru Bahasa Melayu semasa bertugas di Kementerian Pendidikan. Beliau berminat dalam perkembangan literasi awal murid dan telah mengusahakan beberapa kajian berkaitan dengannya, termasuklah membina senarai kosa kata dan membantu sekolah membina program intervensi literasi asas bagi membantu murid yang mempunyai masalah membaca.