ast loading screen spinner image
MLCS Logo

Lima kelopak daun – melambangkan lima teras pembangunan guru:

  • Bahasa 
  • Kesusasteraan 
  • Budaya 
  • Pedagogi/ICT
  • Penilaian

Warna hijau bertona melambangkan guru permulaan dan guru mapan yang membentuk masyarakat keguruan di Singapura.

Warna Jingga melambangkan keterampilan masyarakat keguruan yang bertenaga untuk belajar sepanjang hayat.