ast loading screen spinner image
Norhayati

Centre Director's Message

Para guru yang budiman,

Semenjak penubuhan Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS) sedekad yang lalu, pelbagai latihan dalam perkhidmatan bagi peningkatan pembangunan profesional guru Bahasa Melayu di Singapura telah berjaya dilaksanakan. Para guru telah menyambut baik program-program yang dianjurkan.  

Namun, dengan perubahan pada landskap pendidikan dan dalam usaha mempersiapkan para pelajar untuk Belajar Untuk Kehidupan, perlu bagi guru untuk beranjak daripada pembelajaran berpusatkan peperiksaan kepada pembelajaran berorientasikan perkembangan secara holistik. Para guru turut digalakkan untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi terkini selaras dengan perubahan profil para pelajar kita. Anjakan ini penting bagi memastikan pelajar lebih bersedia menghadapi cabaran abad ke-21.

Kami di MLCS percaya bahawa pembelajaran di dalam bilik darjah akan menjadi lebih seronok dan berkesan apabila ia dipacu dengan penyampaian dan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang bermutu. Sejajar dengan itu, kami akan terus komited untuk memperkasakan guru, mempercekap pelajar dan memperkaya kurikulum dengan menawarkan program-program pembangunan profesional yang relevan agar dapat menambah baik mutu PdP Bahasa Melayu di sekolah-sekolah kita.

Selain usaha berterusan membina kursus-kursus SkillsFuture untuk Pendidik seperti ‘Pengajaran Pembezaan’, ‘Pembelajaran Berasaskan Inkuiri’ serta beberapa kursus baharu, kami juga akan tekal menyediakan bahan-bahan Pembelajaran Teradun (Blended Learning) sama ada yang berbentuk Synchronous atau Asynchronous bagi menyokong para guru bagi pendidikan pasca-COVID-19. Kami berharap dengan sokongan yang diberi, guru-guru Bahasa Melayu akan merancang dan melaksanakan PdP yang menyeronokkan dan menyemai rasa cinta yang mendalam terhadap Bahasa Melayu dalam kalangan para pelajar kita.             

Akhir kata, tinggi harapan kami agar tahun 2021 dapat menghasilkan lagi kecemerlangan dan kejayaan bagi kita semua. Pada masa yang sama, MLCS bertekad untuk bekerja rapat dengan semua pihak bagi membudayakan kecemerlangan profesional guru-guru kita. Justeru, kami amat mengalu-alukan saranan dan maklum balas agar kita dapat memartabatkan Bahasa Melayu supaya dapat terus menjadi bahasa sanjungan dan kebanggaan kita bersama.

Sekian, terima kasih.

 

Puan Norhayati Awang

Pengarah Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS)

Akademi Guru Singapura (AST)

Kementerian Pendidikan Singapura (MOE)

 

English Version