ast loading screen spinner image
WhatsApp Image 2022-02-15 at 4.51.28 PM

Centre Director's Message

Para guru yang budiman,

          Sama ada kita sedar ataupun tidak, sudah dua tahun kita berhadapan dengan krisis penularan COVID-19. Sistem pendidikan di seluruh dunia termasuk Singapura turut terjejas dengan pandemik ini. Cabaran demi cabaran berjaya kita harungi demi memastikan kesinambungan pembelajaran para pelajar kita.  Cabaran yang diharungi juga tidak menjadi penghalang bagi para pendidik kita untuk menggapai kecemerlangan. Malahan, pandemik ini telah memberi anjakan baharu kepada guru-guru kita. Para guru giat meneroka kemahiran-kemahiran baharu dan menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu dalam landskap pendidikan.

          Pelbagai cabaran yang dihadapi secara berterusan juga tidak memutuskan semangat para guru bahasa Melayu kita. Mereka terus berusaha gigih menimba ilmu dan menyambut baik program-program pembangunan profesional yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS) demi mempertingkat Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di bilik darjah. Sekalung penghargaan kepada para guru Bahasa Melayu dan terima kasih kami ucapkan atas kegigihan dan ketabahan Cikgu untuk mempertingkat diri demi melaksanakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan bagi para pelajar kita.

          COVID-19 juga menyaksikan perubahan pesat dalam landskap pendidikan di Singapura, seiring dengan perubahan dan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan dan bidang teknologi. MLCS sebagai pusat latihan bagi guru-guru bahasa Melayu di Singapura turut mengorak langkah dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Hampir semua kursus teras dan program pembangunan profesional anjuran MLCS kini ditawarkan secara dalam talian menerusi wadah OPAL2.0. MLCS juga memperbaik struktur kursus-kursus yang ditawarkan sesuai dengan pendekatan androgogi bagi para pelajar dewasa di samping memastikan sokongan yang berterusan dapat diberikan. Bermula tahun ini, hampir semua kursus anjuran MLCS akan dijalankan dalam tiga bahagian. Setiap bahagian kursus direka bentuk bagi menyediakan pengalaman pembelajaran yang berstruktur dan berperancah bagi menyokong pembelajaran guru.

          Pada tahun ini juga, MLCS akan mengorak langkah untuk menerbitkan bahan-bahan PdP dalam bentuk digital menerusi e-penerbitan atau e-buku. Langkah ini dirasakan perlu dalam usaha MLCS untuk merealisasikan visinya menjadi pusat latihan guru yang cemerlang. Selain itu, langkah ini dilakukan sesuai dengan perubahan, kemahiran dan keselesaan para guru kita dalam mengakses maklumat dan penggunaan peranti IT yang pelbagai. Corak penerbitan yang baharu ini akan membolehkan perkongsian bahan PdP yang lebih meluas dalam kalangan guru dan membolehkan lebih ramai guru mengakses bahan-bahan digital yang diterbitkan dalam talian bagi kegunaan di dalam bilik darjah.

          Akhir kalam, semoga tahun 2022 dapat kita tempuhi dengan cekal dan terus menghasilkan kecemerlangan dan kejayaan dalam PdP bahasa Melayu di Singapura. MLCS bertekad untuk kekal relevan sesuai dengan perubahan dalam landskap pendidikan dan terus bekerja rapat dengan semua pihak bagi membudayakan kecemerlangan profesional guru-guru kita. Kami juga mengalu-alukan saranan dan maklum balas daripada semua pihak agar kita dapat terus memartabatkan bahasa dan kebudayaan Melayu yang menjadi sanjungan dan kebanggaan kita bersama.

Sekian, terima kasih.

Puan Norhayati Awang

Pengarah Pusat

Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS)

Akademi Guru Singapura (AST)

Kementerian Pendidikan Singapura (MOE)

 

English Version