ast loading screen spinner image

Centre Director's Message

 

Salam sejahtera para guru budiman.

Kami bersyukur atas kurniaan-Nya, Pusat Bahasa Melayu Singapura (MLCS), Akademi Guru Singapura, Kementerian Pendidikan Singapura telah berjaya menjalankan pelbagai program peningkatan profesional bagi para guru Bahasa Melayu sejak penubuhannya pada Julai 2010. Tahun hadapan, MLCS akan menyambut ulang tahunnya yang ke-10.

Dengan rendah hati, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru atas sokongan padu yang diberikan kepada setiap program yang dilaksanakan setiap tahun.  Seramai lebih daripada 1,400 guru telah mengikuti 38-40 kursus yang dijalankan setiap tahun. Lebih daripada 700 orang guru lagi  telah menghadiri program tukikan termasuk Seminar Bahasa Melayu dan sesi Ceramah Arif Budiman yang dianjurkan. Selain daripada itu, guru-guru kita berpeluang mengikuti Program Penyerapan di Brunei, Malaysia dan Indonesia. Selain itu, guru-guru kita juga dibimbing dan disokong untuk menyampaikan kertas kajian mereka di beberapa persidangan dan seminar serantau setiap tahun.

Hal ini menunjukkan iltizam dan kesungguhan guru Bahasa Melayu untuk terus memperkaya ilmu dan mempertingkat kemahiran demi memperkasakan diri bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di negara kita. Kami amat menggalakkan para guru menggunakan ilmu yang telah diraih di sekolah dan kelompok sekolah masing-masing.

Sepanjang 9 tahun penubuhannya, MLCS telah menerbitkan beberapa bahan kajian dan rujukan termasuklah buku prosiding Seminar Bahasa Melayu setiap tahun, buku siri Ceramah Arif Budiman, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran termasuklah buku panduan dan rujukan seperti Buku Menjadikan Pemikiran Jelas, Kajian Pengajaran, Kurikulum Berasaskan Sekolah, Pakej Interaksi Lisan Bahasa Melayu, cerita pendek Benih (Sekolah Rendah), Rahsia dan Citra (Sekolah Menengah), Penulisan Karangan Berdasarkan Gambar Bersiri (Sekolah Rendah), Bicara Budiman Dr Muhammad Arif Ahmad dan Sarkasi Said, permainan bahasa seperti Bijak Bahasa Bestari Budaya dan Roda Pantun, Pantun Anak Singapura Abad ke-21, Kad Kuiz: Awak Tahu Tak? dan Jurnal Dian Bahasa.

MLCS juga membina dan menerapkan app dalam pengajaran dan pembelajaran. Alhamdulillah, App Pintar Peribahasa yang diterbitkan pada tahun 2014 telah meraih Anugerah Kepujian Innergy HQ 2015.  Pada tahun 2016, App Pintar Kata telah meraih Anugerah Gangsa Innergy HQ. Pada tahun 2017, App Cerita Rakyat Nustara meraih Anugerah Kepujian Innergy HQ. Pada tahun 2018, App Legenda Singapura pula meraih Anugerah Gangsa Innergy HQ sementara App Bitara Kata meraih Anugerah Kepujian pada tahun yang sama. Semoga bahan-bahan yang diterbitkan telah membantu memperkaya kurikulum bahasa Melayu kita.

MLCS menguntaikan setinggi-tinggi tahniah kepada Cikgu Haryati Surana atas perlantikan beliau sebagai Guru Pakar pada 1 Januari 2018 dan tahniah juga kepada Cikgu Salina Hussin atas pelantikan beliau sebagai Guru Pakar bermula pada 1 Januari 2019.  

MLCS kini berusia 10 tahun.  Banyak yang telah dilakukan untuk para guru dan bersama-sama guru.  Melihat ke hadapan, kami mahu MLCS terus menjadi relevan dan bergerak maju seiring kalangan pengamal pendidikan BM dalam memperkasakan guru, mempercekap pelajar dan memperkaya kurikulum.  Kami amat mengalu-alukan maklum balas dan saranan para guru dalam meneruskan usaha menjadikan pusat ini sebuah pusat yang cemerlang bagi pembangunan guru.

Bagi tahun 2020, MLCS telah melakarkan banyak kursus dan program tukikan untuk guru.  Kami harap para guru akan memohon untuk mengikuti kursus melalui OPAL.  Pertahankanlah kegigihan dan kesungguhan serta usaha untuk meningkatkan keupayaan kita bersama-sama.  MLCS juga akan melancarkan dan mengedarkan bahan-bahan penerbitan 2020 tidak lama lagi.

MLCS adalah milik kita bersama dan antara aset bahasa yang kita punyai bersama dalam usaha kita terus membina kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran BM di Singapura.  Marilah kita merapatkan barisan untuk terus membudayakan kecemerlangan profesional dan mengukuhkan bahasa lambang jati diri kita.  Semoga guru dan anak didik kita menjadi insan Arif Budiman.

Terima kasih dan wassalam.

 

Mohamed Noh Daipi
Pengarah
Pusat Bahasa Melayu Singapura
Kementerian Pendidikan Singapura

 

English Version